Tarotkaart XX Het Oordeel

Korte tarot betekenis van Het Oordeel
Het Oordeel: bevrijding, verlossing, roeping volgen, besluitvorming, nieuwe richting, herboren worden en diepe transformatie.

 

 

Het Oordeel en zijn verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van de kaart Het Oordeel zien we terug in de herrezen of ontsnapte goden Aeneas, Inanna, Heracles, Psyche, Osiris, Orpheus en Odysseus.

 

De astrologische correspondentie van de tarotkaart Het Oordeel met de planeten Uranus/Jupiter in harmonie met de Zon om bevrijding en verlossing uit te
drukken.

 

 

De boodschap van Het Oordeel

“ De roep van de Ziel is gehoord, je ontwaakt in het licht van een nieuwe dag. Het duister ben je binnen gegaan, drinkend uit de bokaal der stilte kies je voor het leven en staat herboren op.”

 

 

 

Lange tarot betekenis van Het Oordeel

Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van de tarotkaart Het Oordeel. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden.

 

Algemene betekenis

Het Oordeel heeft verschillende betekenissen, vaak word de kaart verkeerd begrepen en ontstaat de misvatting vanuit religie en denk je aan het laatste oordeel, straf en verdoemenis. Dit is zeker niet de betekenis die de tarot aan het Oordeel heeft gegeven.

 

Het Oordeel op algemeen vlak in een kaartlegging kan men goed interpreteren als we kijken naar een andere naam die ook vaak aan deze kaart wordt gegeven, nl. De Hergeboorte. We staan op en herrijzen uit de duisternis, het beleven van verlossing en bevrijding van datgene wat ons tot hiertoe gevangen hield.

 

De tarotkaart het Oordeel staat voor het welslagen van de alchemistische transformatie, het lager zelf transformeert naar het hoger zelf. Een beslissende stap naar innerlijke vrijheid en zelfwording is het resultaat.

 

Meer alledaagse betekenissen zijn een bevrijding van lasten en zorgen, beknellende verbintenissen, remming en angst.

 

 

Bewustzijnsniveau

Op het vlak van bewustwording geeft de tarotkaart het Oordeel aan dat de consultant zich weet los te maken van schaduwzijden en vroegere verstrikkingen, fixaties en obsessies.

 

Het Oordeel wijst op het ontwaken van het bewustzijn, verhelderende inzichten waar vooral een gevoel van oneindige vrijheid in ervaren word.

 

 

Relatievlak

Op het liefdesgebied zien we Het Oordeel liggen als we in een bestaande verbintenis of een komende relatie een waarachtige schat kunnen vinden. Het gaat hier niet om sprookjesachtige verbintenissen zoals de droomprins of droomvrouw en oppervlakkige ontmoetingen.

 

 

Neen, het Oordeel laat ons weten dat we dankzij innerlijke transformatie gaan inzien dat we ons tot hiertoe afgesneden hebben van een ware liefde en onvoorwaardelijk ‘ja’ kunnen zeggen tegen deze liefde.

 

 

Werkgebied

Op het vlak van werk en zaken kan het Oordeel vaak beslissingen duiden, ontslag of drastische verandering op werkgebied dienen zich aan. De verandering of het ontslag wordt dan wel ervaren als een verlossing en vaak een opluchting dat er een nieuwe weg voor ons tevoorschijn komt.

 

Als er een gebeurtenis op handen is zoals een examen, leerschool of vorming zegt het Oordeel dat je kunt rekenen op een goede afloop.

 

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van Het Oordeel

Indien tarologen werken met omgekeerde kaarten kan het Oordeel in een legging aangeven dat de consultant de innerlijke roeping ontkent, daardoor treed er stagnatie op.

 

De consultant weet dat hij of zij moet veranderen maar weet niet hoe het door te zetten of aarzelt en is bang voor de gevolgen.

 

Te lang aarzelen, geeft een gevoel van iets dat afsterft in ons binnenste, het advies is om tot actie over te gaan en de hergeboorte plaats te laten vinden.

 

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder