Tarotkaart XVII De Ster

Korte tarot betekenis van De Ster
De Ster: hoop, optimisme, vooruitziend, heling, rust, goede vooruitzichten, inzicht in hogere betekenissen en intuïtie.

 

De Ster en haar verhaal in de Tarot
Het mythologisch beeld van de kaart De Ster staat in associatie met de orakelpriesteressen van Isis zo ook met Sophia met de 7 zuilen der wijsheid of het principe van de hogere geest.

 
De astrologische correspondentie van de tarotkaart De Ster met de planeet Jupiter in het 11de huis voor een vooruitziende blik en optimisme.

 

De boodschap van De Ster
“Intuïtie stroomt als een heldere rivier, je hoeft enkel maar te ‘zijn’. Het innerlijk is verbonden in harmonie met het uiterlijk.”
 

 

Lange tarot betekenis van De Ster
Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van de tarotkaart De Ster. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden.

 

 

Algemene betekenis
Op algemeen vlak zien we De Ster in een kaartlegging liggen in de hogere samenhangen van hoop, wijsheid en inzicht. We zijn aan iets begonnen wat nog pril is maar dat tot ver in de toekomst kan reiken. Ook kunnen we rekenen op een positieve uitkomst.
De Ster geeft een richting aan, hoewel we in dat beginstadia nog niet het verloop zien en we ons vaak nog niet bewust zijn van ons handelen, mogen we vertrouwen hebben dat we naar vruchtbare resultaten gaan.
Traditioneel hoort De Ster in de Tarot tot één van drie beschermende kaarten.

 

Bewustzijnsniveau
Op het vlak van bewustwording spreekt De Ster van diepere inzichten in grotere samenhangen, we zien verder dan ons blikveld tot hiertoe was en zijn in staat om het geheel beter te begrijpen.
Ook kan De Ster verschijnen in een legging als we ons bevrijden van vastgeroeste patronen en plots een helder inzicht krijgen, ons vertrouwen groeit en we worden blij van de vergaarde kennis.

 

Relatievlak
Bij liefdes of relatievragen een Ster als uitkomst krijgen is een goed teken, relaties die onder deze kaart vallen staan onder een gelukkig gesternte.
De Ster duidt op veelbelovende ontmoetingen die opwindend zijn en toekomst hebben.

 

Werkgebied
Op het vlak van werk en zaken kan De Ster aangeven dat we met iets nieuws beginnen of te maken krijgen. Een nieuwe baan met perspectief en of plannen waar toekomst in zit met vele mogelijkheden.
Het opzetten van een zaak biedt grote kans van slagen als de tarotkaart De Ster valt.

 

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van De Ster
Indien tarologen werken met omgekeerde kaarten kan De Ster geduid worden bij verlies van energie, een laag zelfbeeld, niet meer in contact staan met je intuïtie of bij verlies van onschuld.
De consultant heeft het gevoel dat het leven niet meer stroomt en voelt zich afgescheiden van zijn of haar intuïtie.
Hier kan een advies tot bewustwording van  inspiratie en heling leiden met het gebruik van het element water.

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder