Tarotkaart XVI De Toren

Korte tarot betekenis van De Toren

De Toren: onthulling, plotse gebeurtenissen, instorting, bevrijden, ontwaken, wegvallen van zekerheden en uiteenspatten.

 

De Toren en zijn  verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van de kaart beeld de Toren van Babel uit, de ondergang van Sodom en Gomorra, de bazuin van Jericho en de castratie van de titaan Kronos door zijn zoon Zeus.

 

De astrologische correspondentie van de tarotkaart De Toren is verbonden met de planeet Uranus en Saturnus als het plots wegvallen van bedekkingen.

 

 

De boodschap van De Toren

“Je bent gezegend! Woede gaat aan genade vooraf en vernietiging komt voor de schepping. Het werk van verdieping, bevrijding en verlichting zet zich voort.”

 

 

Lange tarot betekenis van De Toren

Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van de tarotkaart De Toren. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden.

 

 

Algemene betekenis

Op algemeen vlak zien we De Toren in een kaartlegging liggen als onze zogenaamde zekerheden aan het wankelen gaan. Onze zekerheden op het vlak van werk of carrière, op financieel gebied maar ook op het vlak van persoonlijke banden, vriendschappen en relaties. Dat wat ons eerst stabiliteit en geborgenheid gaf voldoet nu niet meer of we zijn het ontgroeid.

 

Meestal zijn dit onverwachtse plots optredende verschuivingen die al het oude in elkaar laten storten. We ervaren de effecten van De Toren in eerste instantie als een soort van catastrofe die zich voltrekt, pas wanneer we de shock te boven komen gaan we voelen dat we waarachtig opgelucht zijn en ons bevrijd voelen van oude ballast. De doorbraak kan komen van buitenaf of door zelfinzicht.

 

 

Bewustzijnsniveau

Bij een tarotreading dat op inzicht of bewustzijn wordt geduid wijst De Toren op best aangrijpende inzichten die vrij abrupt zich aandienen. De tot voordien vaste overtuigingen, waarden, ideeën en soms heel onze levensbeschouwing word aan het wankelen gebracht en stort in elkaar of word radicaal omvergeworpen.

 

De ‘bange’ vermoedens lijken werkelijkheid te zijn geworden, wat we tot dan goed onderdrukt konden houden dringt nu met geweld binnen in ons bewustzijn. Onze starre dwangmatige denkbeelden spatten uit elkaar alles wordt aan diggelen geslagen.

 

Vaak is het pas achteraf dat we ons realiseren dat De Toren een bres naar de vrijheid is, het loskomen van verouderde patronen, familiebanden, tradities. Het resultaat is een ware doorbraak naar een eigen visie op dingen die voor ons belangrijk zijn.

 

 

Relatievlak

Op het gebied van relaties geeft de tarotkaart De Toren een instorting weer die niet noodzakelijk ontwrichtend is hoewel er wel een explosieve kracht in de kaart zit. De Toren wijst vaak op een noodzakelijke ommekeer vooral als we ons te lang hebben vastgeklampt aan een persoon of situatie in een relatie. Ook zien we De Toren liggen in een tarotlegging als we een relatie in stand hielden vanuit bepaalde zekerheid waardoor de relatie eerder een gevangenis was geworden.

 

Verder kan De Toren ook betekenen dat een persoon zich tot dan verschuilt achter een muur van starheid, koelheid en eigenlijk ongenaakbaar lijkt. Hier komt De Toren als deze persoon zich plots tot in het diepst van hart geraakt voelt en al is het vaak angstig zich opent voor liefde.

 

 

Werkgebied

Zien we De Toren tevoorschijn komen op werkvragen dan zijn er verschillende mogelijkheden afhankelijk van onder andere de plaats in de legging. Een milde variant is het niet zien verwezenlijken van hooggespannen verwachtingen in een onderneming of bijvoorbeeld op werkvlak een begeesterde promotie die niet doorgaat. Ingrijpender word het als we ontslagen worden of soms zelf ontslag nemen.

 

De Toren geeft aan dat we losgerukt worden uit te nauwe betrekkingen of een te star streven waardoor onze stroom om vrij te kunnen ontplooien verhinderd word. Hoe dreigend het allemaal ook voelt als het op ons afkomt, als we weer opstaan zullen we opgelucht adem kunnen halen en het gevoel ervaren dat we uit een gevangenis komen, hoe vertrouwd de situatie ook was.

 

Omgekeerde tarot betekenis van De Toren

Indien tarologen werken met omgekeerde kaarten kan De Toren in een tarotreading tevoorschijn komen indien de consultant zichzelf tegenhoudt om naar bevrijding te gaan, dwangmatig vasthoud aan patronen, zekerheden en of structuren. Ook duid de kaart letterlijk op gevangenschap, niet in staat zijn om je los te maken van bijvoorbeeld dogmatisch geloof.

 

Op energetisch gebied duidt De Toren omgekeerd in een legging soms ook op een teveel opengesteld zijn voor de krachten. Soms word er te snel of teveel verlicht en dat is gevaarlijk voor de mens die het geestelijk niet meer kan bijbenen. De Toren zien we dan liggen met advies om de ziel te gaan beschermen.

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder