Tarotkaart XV De Duivel

Korte tarot betekenis van De Duivel

De Duivel: misleiding, obsessie, materialisme, schaduwzijde, hartstocht, verstrikkingen, wellust, chantage, verslaving en instinctieve krachten.

 

 

De Duivel en zijn  verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van de kaart De Duivel zijn de verrader Judas, de gevallen engel Lucifer, de verleider en de vorst van de wereld en de gevallen engelen Samael, Helel, Azazel en Schemchasai.

 

De astrologische correspondentie van de tarotkaart De Duivel is met de planeet Pluto als uitdrukking van duistere macht.

 

 

De boodschap van De Duivel

‘’De bewaker van de Levenskracht ontwaakt in je. Grote vooruitgang is mogelijk indien je zorgt voor een goede indaling van deze kracht.’’

 

 

Lange tarot betekenis van De Duivel

Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van de tarotkaart De Duivel. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden.

 

 

Algemene betekenis

De Duivel heeft voor ieder van ons een eigen gezicht en daarom is hij één van de moeilijkste tarotkaarten om te duiden. Op algemeen vlak kunnen we De Duivel duiden in een kaartlegging als een gevoel van willoosheid, afhankelijkheid, handelen tegen de eigen principes in en goede voornemens die niet doorgaan. Via De Duivel of Cernunnos komen we oog in oog te staan met onze schaduwkanten.

 

De Duivel is de tegenhanger, het duister, van een groot aantal Tarotkaarten.

 

*Tegenover De Magier die de witte magier uitbeeld  staat De Duivel als de zwarte magier.
*Hij is een deel van de duistere kant van De Hogepriesteres.
*Het tegendeel van De Hogepriester als het schijnheilige en het materialisme.
*Met De Geliefden toont hij de verzwakte zijde als gevoelloze wellust en machtsstrijd.
*De Duivel verbeeld de corrupte of eigengerechtigde schaduwzijde van De Rechtvaardigheid.
*De losbandige zelfzucht in De Duivel tegenover de wilskracht  van de Tarotkaart Kracht.
*Bij de Matigheid die de juiste verhouding weerspiegelt  zien we de mateloosheid via deze tarotkaart.

 

De Duivel komt meestal tevoorschijn in een verleidende en misleidende rol, we spelen met vuur en moeten opletten dat we onze vingers niet branden.

 

 

Bewustzijnsniveau

In de sfeer van ons bewustzijn heeft deze complexe kaart te maken met onze schaduwzijden, we staan oog in oog met meer duistere kanten, die niet direct angstaanjagend of slecht zijn. Ze worden door ons mens ervaren als een kenmerk van onszelf wat we niet aan anderen willen laten zien of wat we voor onszelf onderdrukken of ontkennen.

 

De Duivel gaat over afhankelijkheden, onvrije  emoties, dingen waar we ons voor schamen, wat we verafschuwen aan onszelf of aan een ander. Omdat we ons vaak naar de buitenwereld presenteren als deugdzaam en eerlijk botsen we aan tegen alledaagse leugentjes, achterklap en roddels, genotzucht, kleptomanie of seksuele fantasieen die in onze ogen het daglicht niet mogen zien.

 

De Duivel doorbreekt alle taboes en geeft in een Tarotlegging onze fixaties, dwanghandelingen of dwangmatige gedachtes weer, waarbij angst voor de ” boze buitenwereld” of afstraffing van familie en dergelijke  de kop opsteekt.

 

Slechts zelden gaat De Duivel over moord en geweld, verkrachting en misbruik, bezetenheid of zwarte magie, meer over psychische afhankelijkheid en verstrikkingen of verslavingen in alle vormen waar we als mens in terecht kunnen komen.

 

 

Relatievlak

De kaart De Duivel in relatie- en liefdes kwesties toont zich van zijn verleidelijkste maar ook gevaarlijkste kant. Er is zeer zeker veel aantrekkingskracht vooral op het fysieke en seksuele element, je word in verleiding gebracht of bent zelf de verleid(st)er.

 

De sensuele prikkels gaan over en weer, er is passie en hartstocht, maar zegt De Duivel is het allemaal wel oprecht of worden we geconfronteerd met onze lagere driften? Friedrich Schillers woorden zijn hier zeker van toepassing: “De waan is van korte duur en het berouw volgt al snel”.

 

De Duivel dient zich aan in een kaartlegging als er sprake is van overspel, wees voorzichtig en tracht erachter te komen of de persoon in kwestie wel vrij is.

 

Ook in contacten waar de aantrekkingskracht weliswaar overdonderend kan zijn worden we opgeroepen om niet verblind ons in een avontuur te storten en onszelf te verliezen in iets waar we geschonden uit kunnen komen.

 

Ben jezelf de verleider kijk dan eens naar jezelf zegt De Duivel en onderzoek je seksualiteit. Laat je je leiden door oerdriften en ben je in staat om deze kracht die de seksuele energie met zich mee draagt te beteugelen of te misbruiken voor eigen pleziertjes en korte avontuurtjes?

 

De Duivel kan afhankelijk van de plek in een kaartlegging ook tevoorschijn komen als er sprake is van emotionele chantage, tiranniek gedrag, wreedheid, wellust maar ook bij seksuele blokkades, psychische verstrikking, remmingen op seksueel vlak en onderdrukte gevoelens.

 

 

Werkgebied

Op het vlak van werk laat deze tarotkaart ons in aanraking komen met onze goede voornemens, overtuigingen en morele normen en
waarden. We kunnen in  verleiding worden gebracht om zaken aan te gaan die tegen onze eigen principes indruisen zoals zwart
geld,wapens, drugs of milieukwesties.

 

Ook is het mogelijkheid dat we profiteren van de onwetendheid of goedgelovigheid van een zakenpartner. Zaken die het daglicht
niet mogen zien, corrupt gedrag waar we goed aan kunnen verdienen. Niet voor niets komen in zakelijke tarot leggingen met hooggeplaatste figuren vaak
combinaties met De Duivel te zien. De zakenman in de ban van macht die gewetenloos over lijken gaat.

 

Soms laat deze kaart zien dat we onder dwang bepaalde oplichters praktijken moeten nastreven omdat we anders dreigen onze baan te verliezen indien we zouden weigeren. Hier zien we De Duivel om de hoek komen, we gaan ons geweten sussen zoals bv. de drugsdealer doet, met de gedachte of uitspraak: “Als ik het niet doe, zal zeker een ander het doen”.

 

De gewiekste demon die op onze schouder zit sust ons geweten en het smerige zaakje word een schone zaak, eventuele bedenkingen worden de kop ingedrukt en het kwaad geschied.

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van De Duivel

Indien tarologen werken met omgekeerde kaarten kan De Duivel in een tarotreading tevoorschijn komen als we te maken krijgen met machtsmisbruik in relationele sfeer waar misbruik van macht voorkomt. Eveneens relaties waar grote problemen zijn met beperkingen of dwang die opgelegd word aan een partner zien we De Duivel in de kaarten liggen.

 

De gekwetste partner beschermd zich tegen deze pijn en destructie door gedeeltelijk verdoofd te zijn, pas als ze wakker worden en de feiten onder ogen zien doorlopen ze een periode van intens verdriet. Deze intrieste fase geeft ons wel de kans om na een bepaalde tijd een verandering aan te brengen aan ons leven en ons vrij te maken van het geweld of de onderdrukking.

 

In een andere situatie afhankelijk van de vraagstelling of de legging kan de kaart De Duivel ook aangeven dat we onze eerder materialistische kijk op de wereld
wijzigen omdat deze heel vaak beperkend werkt op ons systeem. We bevrijden ons van de druk van de materie en de afhankelijkheid die dit met zich teweeg brengt, de angsten voor tekorten worden opgeheven en het proces van loslaten kan beginnen.

 

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder