Tarotkaart XIV Matigheid

Korte tarot betekenis van Matigheid

Matigheid:  harmonie, evenwicht, vrede, magie, creativiteit, toenadering, zielenrust en genezing.

 

 

Matigheid en haar verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van de kaart Matigheid is de Griekse Godin, Nemesis, behoedster van de goddelijke orde en de juiste maat.

De astrologische correspondentie van de tarotkaart Matigheid is de planeet Venus, die hier staat voor harmonie en evenwicht.

 

 

De Boodschap van Matigheid

‘’Om je creatieve Zelf het leven te schenken dien je jezelf toe te laten de mannelijke en vrouwelijke energieën te vermengen, breng samen in je binnenste het innerlijke en het uiterlijke.’’

 

 

Lange tarot betekenis van Matigheid

Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van de tarotkaart Matigheid. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden.

 

 

Algemene betekenis

Op algemeen vlak in een tarotreading spreekt Matigheid of ook wel Gematigdheid van het zoeken naar het juiste evenwicht. Harmonie, gelatenheid, berusting, evenwicht en zielenrust zijn begrippen die voor de kaart Matigheid staan.

 

Matigheid staat in de Tarot voor de meer gezondere tegenpool van De Duivel die van onmatiging of mateloosheid spreekt.

 

Als we van onszelf houden, goed voor onszelf zorgen, innerlijk en uiterlijk evenwichtig zijn en vreugde voelen kunnen we vanuit deze levensinstelling ons reflecteren naar de buitenwereld.

 

Yin en Yang stromen samen en op dieper niveau heeft Matigheid alles te maken met de vrouwelijke en mannelijke delen van onszelf te integreren.

 

Op gezondheidsvlak spreekt deze tarotkaart van herstel en genezing, de engel Gabriel spreidt de vleugels over deze kaart uit en leert ons verenigen met het hogere Zelf.

 

 

Bewustzijnsniveau

Kijken we naar Matigheid in een kaartlegging op het vlak van bewustwording dan zien we hier de vrijheid van het onbewuste zelf en het bewustzijn creatief samenvloeien. De innerlijke en uiterlijke wereld stroomt samen en je moet even niets doen.

 

Matigheid spoort je aan om de verschillende delen van jezelf samen te voegen en elke vorm van af gescheidenheid op te heffen. Hier komt het hart in ver binding met het hoofd, je persoonlijkheid kan in verbinding komen met je creatieve zelf, je emotionele zelf met je seksuele zelf et cetera.

 

De juiste overeenstemming tussen lichaam, geest en ziel word door deze tarotkaart aangegeven. We zijn in harmonie met onszelf, in het reine, in diepe rust, we houden van onszelf en hebben het overijverige, zelfbeschuldigingen en kwellende twijfels achter ons gelaten.

 

Vanuit deze gevoelstoestand kunnen we tevens anderen naar geluk leiden en ook een voorbeeld zijn voor mensen om ons heen.

 

 

Relatievlak

Indien er in relaties problemen zijn geeft Matigheid aan dat de tegenstellingen worden opgeheven en er word in verzoening weer naar harmonie gegaan.

 

Een vredige periode, met open toenadering treden geliefden elkaar tegemoet, de genegenheid is diep en wederzijds. Niets verloopt geforceerd of opdringerig, er is een innig beleefde intimiteit en een sierlijke bescheidenheid tussen partners. Een diepgaande beleving van oprechte liefde is hier aanwezig.

 

De kaart Matigheid kan ook een nieuwe vreugdevolle verbinding betekenen

 

 

Werkgebied

Op het werkvlak geeft deze kaart aan in een tarotreading dat we onze taken in balans en met gelatenheid uitvoeren. Dit heeft niets te maken met geen zin hebben in werken maar eerder met een krachtige rust die over ons is gekomen, we handelen rustig maar doelgericht.

 

De sfeer op zakelijk of werkgebied is open en harmonieus, het werktempo is een tempo waar de consultant zich op zijn best voelt, zonder jachtigheid of stress. De term Zen is hier zeer zeker aan de orde.

 

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van Matigheid

Als de tarotkaart Matigheid omgekeerd komt te liggen in een kaartlegging laat deze ons zien dat uit evenwicht zijn. Het zou kunnen zijn dat je in uitersten leeft en je innerlijk verscheurd voelt. Ook is het mogelijk dat er frustraties zijn en je verwikkeld bent in een ruzie.

 

Rusteloosheid en versnipperde energie zijn aan de orde. Het is een ware kunst om weer naar harmonie op zoek te gaan en het is zeker geen goed periode voor het nemen van grote beslissingen.

 

Je doet er goed aan om naar duidelijke communicatie te gaan en inspiratie voor manifestatie te laten indalen in de geest.

 

 

 

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder