Tarotkaart XII De Gehangene

Korte tarot betekenis van De Gehangene
De Gehangene: geduld, verdieping, ervaringen, waarden, omkering, passiviteit, overgave, opoffering, onafhankelijkheid, diepgaand inzicht en stilstand.

 

 

De Gehangene  en zijn verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van De Gehangene in de Tarot ziet men terug in onder andere Odin aan de levensboom Yggdrasil, Prometheus aan de Kaukasus, Attis aan de pijnboom, kortom alle opgehangen of vast geketende helden.

 

De astrologische correspondentie van de tarotkaart De Gehangene  vindt je in het Sterreteken Vissen voor verlichting en offers. De planeet De Zon voor het gevangen zitten in het 12e huis en de grote omwenteling in het leven verkregen door diepgaand inzicht

 

 

 De Boodschap van De Gehangene

“Laat alle streven gaan en ga je dieper in je binnenste. Enkel door overgave zal onafhankelijkheid en ware vrijheid worden gevonden”.

 

 

Lange tarot betekenis van De Gehangene
Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van De Gehangene. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden

 

Algemene betekenis

In een kaartlegging spreekt De Gehangene over geduld, opofferingen, het omkeren van standpunten, waardeoordelen en een overheersend gevoel van vastzitten. Dat vastzitten wat deze tarotkaart zo duidelijk symboliseert kan heel goed worden vergeleken met passief door het leven gaan of met een ziekte.

 

Hier zien we de diepere betekenis tevoorschijn komen: de afgedwongen rust die ons naar een noodzakelijke diepte brengt, we dienen naar andere meningen/standpunten te gaan om zo een ommekeer in ons leven te brengen.

 

We zullen als mens de meest grote inspanningen moeten leveren als De Gehangene in een reading met de Tarot verschijnt, ons geduld zal beloont worden en de ogenschijnlijke onoverwinnelijke problemen scheppen de unieke situatie om diepgaande groei teweeg te brengen.

 

Bewustzijnsniveau

Op het vlak van bewustzijn weerspiegelt De Gehangene een crisis, we hebben ons blindgestaard op een idee of denkbeeld en merken dat we hier tegen aan botsen.  In deze crisis schuilt echter de grote kracht van de tarotkaart, we worden als het ware ‘week’ gemaakt om zo tot een nieuwe levensbeschouwing te komen en helemaal anders te gaan denken dan voorheen.  Hier word vaak meditatie aangeraden om de stilte als uitkomst te gaan bekijken.

 

Als we maar lang genoeg kijken en geduldig toeschouwen zal er immers een hoger inzicht komen. Dan word het ons duidelijk en zegt De Gehangene ons wat we over het hoofd hebben gezien. Een langdurige ziekte kan ons op deze manier boodschappen brengen en ons in staat stellen het roer om te gooien.

 

Relatievlak

Indien bij een relatielegging met de Tarot de kaart van De Gehangene verschijnt, zien we teleurstellingen en moedeloosheid bij de consultant liggen. Deze is moegestreden en op zoek naar een vaste duurzame verbintenis wat maar niet tot stand lijkt te komen.

 

Indien de consultant in een partnerschap zit is dit vaak een complexe verbintenis waar we van proberen los te komen. Vaak zijn er al vele concessies gebracht en raakt één van beide partners behoorlijk afgestompt en terneergeslagen.

 

Hier zien we ook weer de lessen van De Gehangene die ons wijst op anders denken en trachten te begrijpen wat we niet goed hebben gedaan of niet inzien. Eenmaal bereidwilligheid om te leren op relatievlak zal het uitzichtloze verdwijnen.


Werkgebied

Met betrekking tot het werk en of zakelijke stukken betekent de tarotkaart De Gehangene stagnatie en uitstel of soms ook het niet doorgaan  van projecten, zoeken naar nieuw werk wat niet vordert, een promotie die niet doorgaat tot het niet kunnen realiseren van plannen.

 

Deze toestand komt voor de consultant zelden als een verrassing, het is eerder een opeenstapeling van ergernissen, vertragingen die niet al te serieus worden opgevat. Dan treed de absolute stilstand op,  de doodlopende straat en het vergeefs zoeken naar de uitgang.

 

De Gehangene representeert hier het diepere inzicht, je moet gaan inzien dat je misschien belangrijke zaken over het hoofd hebt gezien, dat je verloren bent gelopen in de wirwar van ideeën en plannen.

 

De consultant kan tijdens een kaartlegging gewezen worden dat De Gehangene aangeeft dat er een bereidheid dient te zijn om anders te gaan denken, bepaalde overtuigingen achterwege te laten en te gaan herzien. Neem de tijd en stel u in op langzame moeizame ontwikkelingen en dat geduld beloond zal worden.

 


 

Omgekeerde betekenis van De Gehangene

Indien tarologen werken met omgekeerde kaarten kan De Gehangene aanduiden dat je niet tot overgave bereidt bent, er word dan geadviseerd om je houding ten opzichte van het leven te onderzoeken.

 

Verder is het mogelijk naargelang de plaats in de kaartlegging dat je in een slachtofferrol gaat zitten, je als een martelaar gedraagt en zo bepaalde delen van het Zelf ontkent. Dit gebrek aan zelfbewustzijn of intuïtie kan leiden tot stagnatie of een overheersend gevoel van verveling.

 

Als laatste kan De Gehangene omgekeerd bedoelen dat er zelfzuchtig word gehandeld, dat er achter bepaalde zaken bijbedoelingen schuilen die nadelig voor anderen kunnen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder