Tarotkaart X Rad van Fortuin

Korte tarot betekenis van Het Rad van Fortuin

Het Rad van Fortuin: tijdcyclus, vooruitgang, voorspoed, leermeester, lot, onvermijdelijkheid, synchroniciteit, oogsten, verassende wendingen.

 

 

Het Rad van Fortuin en haar verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van Het Rad van Fortuin is verbonden met de godin die het rad of het wiel draait, de noodlotsgodin Fortunna ook wel bekend in de mythologie als Tyche.

De astrologische correspondentie van de tarotkaart Het Rad van Fortuin is met de planeet Saturnus als leermeester en heerser van de tijd.

 

 

 De Boodschap van Het Rad van Fortuin

“ Aanschouw de patronen van je leven en doorzie het web van de levenscyclussen, geboorte, leven, dood en wedergeboorte. Als je de zaden van je lot zal oogsten dan pas kun je doorgaan met het zaaien van liefdeszaden.”

 

 

Lange tarot betekenis van Het Rad van Fortuin

Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van Het Rad van Fortuin. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden

 

 

Algemene betekenis

Als Het Rad van Fortuin in een algemene legging komt te liggen dan spreekt deze kaart van veranderingen, het wiel van de tijd geeft invloeden aan waar we geen vat op hebben. Zit je in een gunstige periode grijp dan je kans zegt Het Rad van Fortuin.

 

Het is een lotskaart en een cycluskaart waar je een toekomstvoorspelling uit kunt halen. Het Rad van Fortuin leert ons lessen waar we uit kunnen groeien en volwassener worden.

 

Naargelang de plek in een reading met de Tarot kan deze kaart zowel mogelijkheden aanduiden waar intentie tot verwezenlijking word gebracht. Echter kan Het Rad van Fortuin ons ook een gevoel van radeloosheid en machteloosheid geven als het geluk niet aan onze zijde is.

 

 

Bewustzijnsniveau

In een kaartlegging op het vlak van bewustwording duid Het Rad van Fortuin op ervaringen in het leven waar we niet onderuit lijken te komen. Herhalende patronen en of situaties worden vaak aangeduid door deze kaart. We worden via deze kaart bijna gedwongen om te groeien en te ontwikkelen.

 

Het Rad van Fortuin is een kaart van wetmatigheid, het bevindt zich buiten ons en ook weer niet. Via de kaart komen we tot aanvaarding van lessen waardoor we niet in een vorm van gemakzuchtigheid vervallen.

 

 

Relatievlak

Bij liefdesvragen en of relatiekwesties geeft Het Rad van Fortuin aan dat voor alles een tijd is/komt/of is geweest al naargelang de positie in de tarotreading. De algemene tendens van Het Rad van Fortuin is dat je je niet prettig voelt bij de toestand waar je in verkeert.

 

Ben je alleen dan voel je je eenzaam en heb je behoefte aan een partner. Zit je in een relatie dan voelt deze relatie niet bevredigend en zijn er vaak problemen. Hier zitten onze levenslessen weer in verweven, neem je het heft in eigen hand of laat je het lot op je afkomen? Het aanvaarden van tijdscyclussen in het leven toont een bereidwilligheid zeker op relatievlak

 

 

Werkgebied

Op het vlak van werk en zaken duid de tarotkaart Het Rad van Fortuin eveneens op veranderingen en soms zelfs grote veranderingen. Gedwongen door het lot zullen we deze fase vaak ervaren als machteloos staan. Ook sleur op werk of een gevoel van afgestompt raken word weerspiegelt door Het Rad van Fortuin.

 

Door de druk die we ervaren groeit in ons mens de bereidheid om ons lot in eigen hand te nemen, ook hier weer acceptatie van de cyclus op het rad waar we ons bevinden, des te makkelijker e vorm kunnen gaan geven.

 

Zitten we dus in een reading in de opwaartse stroom van Het Rad van Fortuin dan kunnen we op werkgebied succes, promotie of andere voordelen tegemoet zien. Wijst de kaart echter naar de energie benedenwaarts dan kunnen we ons aan tegenslagen, verlies of zelfs ontslag verwachten.

 

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van Het Rad van Fortuin

Indien tarologen of tarotisten met omgekeerde kaarten werken kan Het Rad van Fortuin een moeilijke tijd weergeven waar je doorheen gaat. Zaken die verkeerd uitdraaien of niet zoals verwacht lopen, moedigen ons aan om vertrouwen te bewaren en het leven vanuit een dieper en breder perspectief te bekijken.

 

Via Het Rad van Fortuin word je aangemoedigd om bij jezelf te blijven ook al ervaar je tegenslag of verdriet, de cyclus zal zich voltooien, je komt er sterker uit en een nieuwe cyclus des levens kan beginnen.

 

Omgekeerd zegt Het Rad van Fortuin ook wel eens dat iemand zich verzet tegen elke vorm van verandering, soms is iets niet te vermijden, dan kun je nog zoveel verzet tonen je zal je erbij neer moeten leggen. Het loslaten valt dus soms ook onder deze toch wel complexe tarotkaart, laat gaan en geef het proces van vernietiging en wederopbouw de kans te laten geschieden.

 

Indien je altijd vrij passief bent geweest geeft Het Rad van Fortuin aan dat je actiever mag gaan staan in het leven, meer voor jezelf opkomen om de krachten van vrije wil en keuze te laten stromen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder