Tarotkaart VIII Kracht

Korte tarot betekenis van Kracht

Kracht: onvoorwaardelijke liefde, mededogen, optimisme, lust, passie, geloof, wijsheid, vitaliteit en trots.

 

 

Kracht en haar verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van de kaart Kracht in de tarot treffen we aan bij de Griekse nimf Cyrene, de godinnen Hebe en Heba en bij de Babylonische godin Ishtar. Ishtar neemt de hemelse stier bij de teugel om hem zo naar Uruk te leiden

 

De astrologische correspondentie van Kracht in de tarot is met het astrologisch teken Leeuw.

 

 

De Boodschap van Kracht

“In de diepte van je ziel zingt de wijsheid, deze zul je vinden door de godin in je sterker te laten stromen, als je je openstelt voor de mededogende Kracht”

 

 

 

Lange tarot betekenis van Kracht

 Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van de tarotkaart Kracht. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden.

 

 

Algemene betekenis

 De tarotkaart Kracht in een algemene kaartlegging staat voor het accepteren van wie je bent, met liefde en vertrouwen naar jezelf kijkend word je sterker. Het innerlijk tot rust brengen van je driften, complexen en angsten geeft moed en zo worden onze oerkrachten getemd.

 

 

De kaart Kracht is verwant aan De Magiër, hier zien we de moed, de levenskracht en de passie tevoorschijn komen. Het is de eigenlijke verzoening van ons als mens in zijn of haar beschaving met onze dierlijke natuur.

 

 

De kaart Kracht bij het kaart leggen geeft aan dat het nimmer de bedoeling is dat we onze instincten dienen te verbergen achter een zogenaamde deugdelijkheid. Dit leidt immers tot onderdrukking, we dienen met de kaart Kracht in een tarotreading bewust om te gaan met de angstaanjagende oerdriften in ons leven en ze liefdevol te accepteren en drang met zachtheid te temmen.

 

 

 Bewustzijnsniveau

 Op het vlak van het bewustzijn geeft deze kaart een ingrijpende transformatie aan. De leeuw op de kaart staat voor het middel waarmee we dingen ten positieve kunnen veranderen, indien we ze in de hand kunnen houden. In de Crowley tarot betekent de kaart Kracht ‘Lust’.

 

 

Het is onze opdracht als mens om onze lagere instincten die vaak vanuit opvoeding onderdrukt worden en als slecht worden bestempeld niet te negeren of te ontkennen. We dienen ze op te heffen via de tarotkaart Kracht word er in een reading duidelijk gemaakt dat je deze instincten zacht en met kracht kunt leren beteugelen door ze naar een hoger niveau op te tillen.

 

 

Daardoor verdwijnt de dualiteit en vormen ze samen een onverwoestbare kracht die door verbondenheid niet stuk te krijgen is. De les die je hier via de tarotkaart Kracht krijgt is ze niet te onderdrukken of je ervoor te schamen, begrijp en accepteer dat deel in jezelf om het tot rust te brengen.

 

 

Relatievlak

 Als de tarotkaart Kracht verschijnt in een kaartlegging op het vlak van liefde en relatie spreekt men van een onvoorwaardelijke liefde die samen gaat met veel passie en aantrekkingskracht. Liefdesrelaties die door de kaart Kracht worden gesymboliseerd zijn vaak een bron van kracht waar veel energie uit kan worden gehaald. Er is een vurigheid aanwezig tussen partners en het samenzijn toont een levendigheid waar niet aan kan worden voorbij gegaan.

 

 

Er kunnen in relaties vanuit de tarotkaart Kracht  wel dramatische momenten zijn, maar zelden zijn deze momenten destructief, vanwege de aanwezige hartstocht kan het vuur soms hoog oplaaien maar de verbondenheid tussen de partners is onlosmakelijk sterk.

 

 

Bij problemen in relaties kan de kaart Kracht in een tarotreading wijzen op een verdieping en vooral verfijning van de vrouwelijke energieën, het leren omgaan met lust gevoelens en instinctieve emoties. Als partners leren om deze lagere energieën niet hun leven te laten regeren maar ze om te keren naar meedogende liefde, dan integreren ze deze aspecten in een relatie naar een vorm van seksuele magie.

 

 

Magie genoeg in een liefdesrelatie gekenmerkt door de kaart Kracht, vertrouwen ontwikkelen in elkaar en in de relatie die ons leert dat conflicten onvermijdbaar zijn en niet uit de weg gegaan mogen worden. Kracht schept een diepe band in relaties waar bewustwording van alle energieën die door ons heen stromen uitgediept kunnen worden.

 

 

Werkgebied

Op het vlak van werk en zaken geeft de tarotkaart Kracht veelal een fase aan waar er met veel energie, ondernemingslust en hartstocht gewerkt word. Kracht geeft hier aan dat we lichamelijk gezond zijn en goed in ons vel zitten, de krachten prikkelen de consultant en deze zet zich onvoorwaardelijk in bij het vervullen van zijn of haar taken.

 

 

Er is een grote motivatie, een scheppingskracht, men beleeft veel vreugde in en aan het werk, de vraagsteller kan rekenen op succes!

 

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van Kracht

Als de tarotkaart Kracht omgekeerd komt te liggen in een kaartlegging dan kunnen we spreken van angsten, het niet accepteren van jezelf met depressies of lichamelijke klachten tot gevolg.

 

 

Zelfhaat of afkeer van bepaalde verlangens vaak op seksueel vlak met jezelf geeft zwakte, vermoeidheid en besluiteloosheid waardoor bij diepgaande problematiek obsessies en psychische stoornissen het gevolg kan zijn.

 

 

Hier komen we in aanraking met nog steeds jammer genoeg vaak opgelegde overtuigingen, normen en waarden die zelfhaat en zelfkwelling tot gevolg hebben. Als behoeften en verlangens onderdrukt of veroordeelt worden kan er ook een gevoel van trots en arrogantie ontstaan met een extreme zelfverdediging als gevolg.

 

 

Het advies vanuit de kaart Kracht in een tarotlegging is tijd te nemen om moed te ontwikkelen en de energieën door je heen te laten stromen om ze zo te integreren in je wezenskern. Enkel door onze fouten kunnen we leren, net zoals je alleen gelukt kunt ervaren als je ook verdriet kent.

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder