Tarotkaart VII De Zegewagen

Korte tarot betekenis van De Zegewagen

De Zegewagen: zege, overwinning, sprong, meesterschap, wilskracht, risico’s, roem, ontwikkeld ego, controle, vrijheidsdrang, geldingsdrang en obstakels overwinnen.

 

 

De Zegewagen en zijn verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van De Zegewagen beeld de vooruitgang van de zonneheld uit maar tegelijk ook zijn ondergang. Hier zien we de goden Phaeton, Bellerophon en Icarus die Pegasus het gevleugelde paard berijden.

 

De astrologische correspondentie van De Zegewagen is verbonden met het sterrenteken Ram als zijnde voor het opkomen van de kracht.

 

 

De Boodschap van De Zegewagen

“ Overwinning kan worden verkregen indien je weet wanneer je je moet overgeven en weet wanneer je moet strijden. Door moeilijkheden en uitdagingen met moed aan te gaan verkrijgt men wijsheid en volwassenheid”.

 

 

 

Lange tarot betekenis van De Zegewagen

Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van De Zegewagen. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden.

 

 

Algemene betekenis

Indien De Zegewagen verschijnt als uitkomst in een kaartlegging, bij eender welk  probleem of discussie, dan weet je dat er een goede oplossing gevonden gaat worden. De Zegewagen laat ook succes, roem en een volwassen beheersing van de seksualiteit zien.

 

 

Verder laat De Zegewagen op algemeen vlak zien dat we een eigen weg inslaan, vaak de vertrouwde omgeving achter zich latend. De drang naar vrijheid en zich te laten gelden is groot, de ondernemingslust is zeer groot en er worden risico’s genomen.

 

 

Het is in de Tarot de enige kaart die een afscheid of vertrek weerspiegelt waarbij geen angst of verdriet aan is gekoppeld. De Zegewagen is verder een tarotkaart met een dualiteit in zich, ze staat symbool voor zowel de vaardigheden als voor het binnengaan in een onbekende wereld.

 

 

Bewustzijnsniveau

Op het vlak van het bewustzijn vertelt De Zegewagen dat er een sterk maar nog jong bewustzijn aanwezig is, overgenomen of aangeleerde opvattingen gaan naar de achtergrond verdwijnen. De eigenheid en individualiteit van de consultant zijn in opbouw.

 

 

De Zegewagen geeft aan dat er vaak veel innerlijke tegenstrijdigheid aanwezig is tussen denken en voelen, de drift en de wil, werkelijkheid en dromen. Dit dient overwonnen te worden, zelfbewustzijn is groeiende en de persoon gaat zich als een zelfstandig mens kunnen ontwikkelen.

 

 

Relatievlak

Relaties en De Zegewagen in een tarotreading is vaak gekoppeld aan het aangaan van een nieuwe verbintenis die in sommige gevallen het vrij lichtzinnig achter zich laten van het oude aangeeft.

 

 

De Zegewagen spreekt ook van een heropleving in een bestaande relatie, waar dan de sleur en stagnerende elementen verdwijnen.

 

 

Men ziet soms ook in een reading met de tarot De Zegewagen bij de vraagsteller liggen als er een lering is naar het beheersen van de driften vaak de seksuele lust die gekanaliseerd dient te worden, de weg naar groei van de ziel en bewustwording op seksueel vlak komt naar voren. Er kunnen grote sprongen voorwaarts gemaakt worden als de consultant controle kan krijgen over zijn lagere driften.

 

 

Bij relatie problemen en vraagstukken geeft De Zegewagen naar de toekomst toe altijd oplossingen aan die rust brengen bij de desbetreffende personages.

 

 

Werkgebied

Indien bij vraagstukken op het werkvlak of zaken De Zegewagen tevoorschijn komt dan geeft dat vaak aan dat er grote sprongen voorwaarts bereikt worden. Het doorzettingsvermogen, het streven naar succes  en een optimistische kijk om te overwinnen treed op de voorgrond.

 

 

Eveneens kan De Zegewagen duiden op het aanvangen van een nieuwe werkomgeving waar een promotie aan gekoppeld is, net zoals uitbreiding van de taken  met vaak een grotere verantwoordelijkheid krijgen.

 

 

Ook het zetten van een grote stap zoals het gaan uitoefenen van een job als zelfstandige wordt door De Zegewagen aangekondigd.

 

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van De Zegewagen

Indien tarologen of tarotisten met omgekeerde kaarten werken kan De Zegewagen in een legging ons waarschuwen voor een stukje zelfoverschatting en het meedogenloos te werk gaan om vanuit ambitie toch maar dat stukje succes te verkrijgen. Waaghalzerij en het nemen van teveel risico’s met falen als gevolg zijn hier een teken van De Zegewagen.

 

 

Het gevaar van De Zegewagen omgekeerd in een tarotreading laat ons zien dat maskers opgezet vanuit het ego rigide gedrag kunnen veroorzaken, de persoon in kwestie tracht op een contolerende manier  meester over de situatie te blijven.

 

 

De boodschap hier is vanuit De Zegewagen dat je niet teveel mag vertrouwen op louter ego en wilskracht, je word opgeroepen om je over te geven en het kanaal van de ziel weer te laten stromen.

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder