Tarotkaart VI De Geliefden

Korte tarot betekenis van De Geliefden

De Geliefden: liefde, keuze, overgave, vervulling, verdieping en beslissingen.

 

 

De Geliefden en hun verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van De Geliefden zijn de door de Morgenster uitgebeelde liefdesgodinnen Venus, Aphrodite en Inanna en de mannelijke liefdesgoden met hun pijlen gericht op Amor als zijnde Cupido, Eros en Amor die een keuze moeten maken tussen de godinnen Athene, Aphrodite en Hera.

 

De astrologische correspondentie van De Geliefden met de planeten Venus/Jupiter als betoon van een grote liefde en Venus/Mars als een beslissing genomen met liefde.

 

 

De Boodschap van De Geliefden

“ Al hetgeen er is komt voort uit Liefde en liefde is de kern van het leven. Liefde vereist een bepaalde mate van overgave en overgave vereist op zich dan weer een keuze”.

 

 

 

Lange tarot betekenis van De Geliefden

Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van De Geliefden. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden.

 

 

Algemene betekenis

Bij De Geliefden word heel vaak gedacht dat deze kaart in de Tarot enkel symbool staat voor liefde en de grote liefde. Dat is slechts gedeeltelijk waar. De Geliefden staan ook voor het maken van keuzes, vroeger werd deze tarotkaart ook De Beslissing genoemd. Keuzes en beslissingen op eender welk vlak dan ook in ons leven die vanuit het hart worden gemaakt, dat zijn De Geliefden in de Tarot.

 

 

De Geliefden staan voor het onvoorwaardelijk ‘JA’ zeggen tegenover belangrijke stappen die in een mensenleven worden genomen. Dat kan gaan van het verlaten van het ouderlijk huis of het vaarwel zeggen van de tijd als vrijgezel met misschien de vele flirtpartijen.

 

 

Algemeen beschouwd kan De Geliefden ook staan voor het maken van een keuze en daarbij geen deuren op een kiertje houden, vanuit het hart zonder verbittering het nieuwe tegemoet gaan. Hierbij dien je rekening te houden met een bepaalde mate van bewustwording dat je weet wie je bent, waar je naartoe wilt en wat de consequenties kunnen zijn van een keuze of beslissing.

 

 

Bewustzijnsniveau

De Geliefden op het vlak van bewustwording brengen ons in een Tarotreading in aanraking met onze mogelijkheden om tot indrukwekkende en overweldigende ervaringen te komen als we ons zonder terughoudendheid geven.

 

 

In een kaartlegging komen De Geliefden tevoorschijn als een consultant geconfronteerd wordt met zichzelf en zijn of haar keuzes. Als je leeft vanuit het principe dat je zoveel mogelijk keuzes openlaat en kijkt naar alternatieven en leeft vanuit de veronderstelling dat er steeds nog iets beters kan komen…dan volgt er vaak teleurstelling en een gevoel van niet bevredigt raken.

 

 

De Geliefden zeggen ons in een Tarot-Legging dat een oppervlakkig of halfslachtig leven waarin vaak de moed ontbreekt tot het maken van keuzes ons niet gelukkig zal maken. De weg naar een gevoel van gelukzaligheid wordt bereikt door zonder compromissen te gaan voor iets of iemand.

 

 

Relatievlak

De kaart van De Geliefden kan op liefdesvlak duiden op een nieuwe verbintenis die verder gaat dan een vluchtige verliefdheid.  Ook een ware liefde die is gevonden en zich weer versterkt of een oude liefde die terug op je pad komt zijn afhankelijk van de vraagstelling en de omringende kaarten mogelijkheden voor de tarotkaart De Geliefden.

 

 

Als we weer even gaan kijken naar de doelstelling van de kaart van De Geliefden dan komen we automatisch op het pad van keuze en overgave. Om vervulling, verlichting, extase, doel en betekenis in een liefdesrelatie te kunnen ervaren dienen we ons hart open te stellen. Boven onze beperkingen uitstijgen en ons zo over geven aan het verbinden met iets wat meer is dan onszelf. Ons zelf als individu loslaten en ons verbinden met de ander zonder vrees onszelf te verliezen vraagt moed en overgave. Dit zijn De Geliefden bij uitstek, het goddelijke in de ander en onszelf zien om zo tot de ultieme vervulling te komen via een liefdesrelatie.

 

 

De Geliefden in een liefdes – of relatielegging zal altijd spreken van een grote liefde, eentje die ons tot in het diepst van ons hart en ziel raakt.  Ze kan een crisis uitbeelden omdat er keuzes dienen gemaakt te worden en beslissingen genomen vanuit een balans. Een balans die in deze crisis vaak niet aanwezig is.

 

 

Het grote geluk waar ieder mens middels een liefdesrelatie voldoening in kan vinden houdt tevens in dat we via de kaart De Geliefden in een tarotreading een stukje zullen moeten inperken maar wel op vrijwillige basis. Volmondig ‘ja’ zeggen tegen je geliefde de weg die naar deze geliefde leidt heet zoals de originele betekenis van de kaart ‘de beslissing’!

 

 

De Geliefden tot slot in een legging kunnen ook aangeven dat de lering eveneens ligt in het feit dat we allen zo’n gelukzalige liefdesrelatie wensen en hopen op onze sprookjesprins of onze droomvrouw. Hier moedigen De Geliefden ons aan om op te houden met zelfbedrog en laten ze ons in zien dat dit niet een kant en klaar pakketje is. Eerder verborgen kwaliteiten die in ons en in onze partner zitten en ontdekt mogen en kunnen worden.

 

 

 Werkgebied

De Geliefden op werkvlak spreken van mogelijkheden en beslissingen, hier zal rekening moeten worden gehouden met alle feiten om zo tot een klaar en helder standpunt te komen. Op het gebied van de loopbaan kan dit betekenen dat er door de consultant nieuwe wegen worden ingeslagen, naar een nieuwe baan of nieuwe taakvelden alsook in zaken nieuwe projecten.

 

 

Waar De Geliefden op het gebied van carrière ook wel eens voor staan is het zich kernachtig en duidelijk gaan uitspreken waar we voordien behoudend waren. Dit vanuit een diepe en oprechte interesse niet vanuit zelfzucht.

 

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van De Geliefden

Indien tarologen of tarotisten met omgekeerde kaarten werken kunnen De Geliefden in een legging verschijnen bij verstoorde relaties. Jaloezie, ontrouw, onvolwassen gedrag kunnen redenen zijn voor problemen in een relatie. Ook kan het gaan over een relatie die niet goed loopt en langzaam stuk gaat door redenen hier zonet genoemd met een scheiding als gevolg.

 

 

Een onbeantwoorde liefde valt soms wel eens onder de omgekeerde Geliefden, de scheiding die een onmogelijke liefde met zich meebrengt of soms ook iemand die geen keuze kan maken tussen 2 personen. Dan komt de alles verterende aarzeling en besluiteloosheid of het maken van een verkeerde keuze. 

 

 

Op algemeen vlak veelal het risico om niet de juiste beslissing te nemen, in zaken kan je dan zien dat bij de vraagsteller het verstand en gevoel niet in balans zijn. Soms echter betekenen De Geliefden ook dat iemand niet eerlijk naar zichzelf kan kijken.

 

 

Beslissingen die ondoordacht of overhaast zijn genomen, bijvoorbeeld in een vlaag van woede of verbittering, vallen eveneens onder De Geliefden.

Soms is het ook zo dat bemoeienissen of inmenging van familie relaties verstoren, als er beïnvloeding is kan iemand een verkeerde keuze maken, dat laten de omgekeerde Geliefden hier dan ook zien.

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder