Tarotkaart V De Hogepriester/De Hiërofant

Korte tarot betekenis van De Hogepriester/De Hiërofant

De Hogepriester/De Hiërofant : traditie, religieuze waarden, educatie, advies, initiatie, zoektocht, zingeving, in overeenstemming brengen en huwelijkswens.

 

 

De Hogepriester/De Hiërofant en zijn verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van De Hogepriester in de tarot is Cheiron, leermeester en mensenvriend, opvoeder als een wijze centaur van vele helden in de geschiedenis. 

 

De astrologische correspondentie van De Hogepriester in de tarot is De Zon in Boogschutter, de verkondiging en de leermeester van religieuze waarden. 

 

 

De boodschap van De Hogepriester/De Hiërofant

“Spirituele oefeningen en leringen, tradities, ceremoniën en initiatie zijn een hulpbron om voeling te houden met het spirituele in jezelf en met de wereld waar je in vertoeft. De verbinding tussen je leven op aarde en je spirituele leven wordt versterkt door discipline en routine”.

 

 

 

Lange tarot betekenis van  De Hogepriester/De Hiërofant

Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van De Hogepriester/ De Hiërofant. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden.

 

 

Algemene betekenis

In een Tarot- Legging betekent De Hogepriester op algemeen vlak vertrouwen en zelfvertrouwen, geloof op een goede afloop en het diepste vertrouwen dat uit geloof voortkomt. De Hogepriester staat ook voor een van de drie beschermende kaarten uit de Tarot wat een gunstige uitkomst van een situatie of aangelegenheid versterkt.

 

 

Deze kaart laat ons de weg van de ethiek zien, de deugdelijkheid, De Hogepriester staat voor onze morele waarden en overtuigingen waaruit onze intenties voortkomen.

 

 

Geloof en religieuze strekkingen, leermeesters en spirituele leringen zoals alchemie, druïden, Rozenkruisers, Wicca en Taoïsme beelden zich via De Hogepriester uit. Mensen, boeken en spirituele leersystemen of een raadgever die op je pad komt, het volgen van een bepaalde weg en adviezen van anderen hiermee in opnemen. 

 

 

Bewustzijnsniveau

Op het vlak van het bewustzijn geeft De Hogepriester in de Tarot aan dat we ons verdiepen om de zin van het bestaan te doorgronden, zaken die geloof en religie aan gaan uit willen diepen. We zijn op zoek naar bestaanszin en of redenen, waarden en waardebepalingen.

 

 

Minder relevant is bij het tevoorschijn komen van De Hogepriester het objectieve oog hier in, het tegendeel is zelfs veel meer van toepassing. De manier waarop men iets bekijkt is veel meer van intuïtieve aard en het is niet belangrijk of het na te trekken is. Evenwel verliest de persoon die De Hogepriester als kaart krijgt tijdens bewustwordingsprocessen niet de diepere betekenis uit het oog.

 

 

De verscherpte blik daagt ons uit om te gaan kijken naar oordelen zoals ‘goed’ en ‘kwaad’ en De Hogepriester kan zorgen voor diepgaande veranderingen of indrukwekkende spirituele of religieuze ervaringen.

 

 

Relatievlak

Bij relatie vraagstukken in een tarotreading staat De Hogepriester voor genegenheid die groeit naar een partner, het vertrouwen naar de ander neemt toe en vaak is het ook de zoektocht naar elkaar toe die hier word uitgebeeld.

 

 

Morele waarden en persoonlijke deugden in relaties als ook onze idealen worden via De Hogepriester verwoord in liefdesrelaties of partnerschappen. Veel al symboliseert De Hogepriester vaak een partner wiens voorkeur uitgaat naar een traditioneel rollenpatroon.

 

 

Een groeiende innerlijke zekerheid dat hij of zij ‘het’ wel degelijk is om naar de toekomst te kijken met wensen of intenties om samen verder te gaan. Vooruitlopend om een duurzame relatie op te bouwen met mogelijkheid naar een huwelijk, dat is  De Hogepriester zijn hoogste doel op relatievlak.

 

 

Werkgebied

 

Als we in de tarot de kaart van De Hogepriester op vragen over scholing, werk en of zaken krijgen dan  kunnen we stellen dat de vraagsteller zich bezighoudt met diepere vraagstukken. Het zoeken naar zinvolle bezigheden, taken die met vervulling worden uitgevoerd als ook een bepaalde roeping volgen.

 

 

 

De Hogepriester in een Tarotreading stijgt ver uit boven alledaagse arbeidsvraagstukken zoals succes, lonen, zekerheden, posities en erkenning. De Hogepriester staat hier tevens voor het strikt vasthouden aan regelgevingen en wetten en langetermijnvisies.

 

 

 

Als De Hogepriester verschijnt in een zakelijke reading met de Tarot kan hij ons ook wijzen op trouw te blijven bij onderhandelingen of keuzes aan onze principes en ons niet in te laten met onzuivere bedrijven of oneerbare voorstellen.

 

 

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van De Hogepriester/De Hiërofant

Indien tarologen of tarotisten met omgekeerde kaarten werken kan De Hogepriester verschijnen wanneer er een behoefte ontstaan is aan originaliteit, excentriek of anders zijn. Er is bij de vraagsteller een besef dat traditionele systemen niet langer voldoen, gebreken vertonen en aan verandering of vernieuwing toe zijn. De Hogepriester kan dus wijzen op impulsen naar verandering in religieuze zaken, in onderwijsvormen en maatschappelijke zaken.
 

De rebel in een mens komt naar boven en zal zich gaan afzetten tegen alles wat hem of haar word opgelegd. Deze kaart verschijnt ook wel eens bij pubers die zichzelf aan het ontdekken zijn, hier dien je als ouder te waken voor een bepaalde lichtgelovigheid ten aanzien van de ‘andersdenkenden’.

 

 

Bij uitzonderingen kan je De Hogepriester ook omgekeerd vinden als iemand zich aangetrokken voelt tot een religieuze sekte.

 

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder