Tarotkaart IX De Heremiet/De Kluizenaar

Korte tarot betekenis van De Heremiet/De Kluizenaar

De Heremiet/De Kluizenaar: terugtrekken, retraite, meditatie, inkeer, afschermen, rust, bedachtzaamheid, ontvankelijkheid.

 

 

De Heremiet/De Kluizenaar en zijn verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van De Heremiet of De Kluizenaar is Nestor de wijze raadgever van Agamemnon net zoals andere helden uit de Trojaanse oorlog.

 

De astrologische correspondentie van De Heremiet of De Kluizenaar is de planeet Saturnus in het teken Waterman als het streven naar wijsheid en het bewaren van onafhankelijkheid.

 

 

De Boodschap van De Heremiet/De Kluizenaar

“ Laat de verleidingen van de uiterlijke wereld achter je, keer je naar binnen. In afzondering en stilte zul je nieuwe diepgang ontdekken en zal de ziel verfrist worden bij de bron van al het leven.”

 

 

Lange tarot betekenis van De Heremiet/De Kluizenaar

Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van De Heremiet of De Kluizenaar. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden

 

 

Algemene betekenis

Via de tarotkaart De Heremiet/ De Kluizenaar in een tarotreading krijgen we inzicht in het zich terug willen trekken, het op zichzelf zijn vanuit een innerlijke behoefte. Veelal om de hoeveelheid informatie te kunnen verwerken, HSP- ers kunnen vaak een kaart zoals De Heremiet /De Kluizenaar krijgen omdat ze door hun hooggevoeligheid meer behoefte en ruimte nodig hebben om zich terug te trekken. Dit zie je ook wel vaker bij mensen met paranormale gaven.

 

Het naar binnen keren of de introverte fasen waar de consultant doorheen gaat schept inzicht, zo komt er rust in de geest afgezonderd van de buitenwereld vind De Heremiet zichzelf, dit leidt tot hogere inzichten. De Heremiet brengt in een tarotreading vereniging van twee extremen nl. de diepte van de beleving op zich als ook de hoogte van het inzicht. We komen tot inzicht wie we zijn, wat we willen en hoe we dat kunnen bereiken.

 

Ten onrechte wordt deze kaart geassocieerd met eenzaamheid of zich verlaten voelen. Enkel als de boodschap van De Heremiet verkeerd begrepen wordt zal hier een gevoel van eenzaamheid uit voortkomen.

 

De Heremiet als wijze raadgever die zijn kennis deelt met gelijkgestemden of in sommige gevallen afhankelijk van de plaats in een tarotlegging kan het ook wijzen op het ten rade gaan bij een wijze raadgever.

 

 

Bewustzijnsniveau

Op het vlak van het bewustzijn kan De Heremiet tevoorschijn komen indien het terugtrekken noodzakelijk is om een keuze of beslissing te nemen zonder invloed van anderen. Het vrij en onafhankelijk zijn is hier belangrijk om tot een gezonde eigen opvatting te kunnen komen.

 

Ook staat De Heremiet voor een periode van vakantie waar we ons aan een taak wijden, in stilte en afzondering komt men tot grootse daden, of de consultant wacht rustig af tot het inzicht zich aandient.

 

Vasten periodes/meditaties/stilteperiodes waarin er niet gesproken word, ascese en of spirituele oefeningen behoren stuk voor stuk tot de tarotkaart De Heremiet. Via De Heremiet bekomt de mens tot meer levenswijsheid, innerlijke kracht, helderheid en moed.

 

 

Relatievlak

Bij relatie of liefdesvragen duidt De Heremiet op bedachtzaamheid en ernstig kijken naar de mogelijkheden in de relatie.  Hier vinden we de meer zwijgzame types die zich in een relatie vaak gereserveerd opstellen. In bepaalde situaties zien we bij een tarotlegging op relatie of liefdesvlak de partner of geliefde die zich met regelmaat terugtrekt en nood heeft aan op zichzelf zijn. Dit kan bij de andere partner leiden tot vereenzaming binnen een relatie.

 

Extremer kan De Heremiet spreken van bepaalde zonderlingen die moeite hebben om zich te verbinden op een dieper niveau, dit zijn dan niet de zgn. flirters, maar eerder personen die wel veel diepgang hebben en veel ruimte nodig hebben voor zichzelf.

 

In positievere zin zien we met De Heremiet de meer gerijpte vorm van een liefdesrelatie, waar dieper inzicht reeds is opgetreden. Immers een van de beste voorwaarden voor een intense relatie/verbintenis houdt het vermogen om ook alleen te kunnen zijn in.

 

 

Werkgebied

Indien De Heremiet verschijnt bij vragen over werk of zaken kan dat betekenen dat er een periode van zelfbezinning aanbreekt waar de consultant gaat nadenken wat hij nu eigenlijk wil bereiken. Zo komt er meer duidelijkheid of een herwaardering over kernwaarden zoals succes, prestaties, erkenning, geld, betrokkenheid en de plaats waar we werken of willen werken.

 

Ook adviseert de kaart van De Heremiet ons om geen beslissingen te nemen in deze fase, het volgen van de intuïtie is hier raadzaam. Vaak komt er hulp van buitenaf waardoor er als vanzelf een oplossing komt bij problemen of situaties rond werk.

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van  De Heremiet/De Kluizenaar

Indien tarologen of tarotisten met omgekeerde kaarten werken kan De Heremiet of De Kluizenaar in een reading tevoorschijn komen als er bij de consultant grote verwarring is opgetreden. De uitspraak; ‘door de bomen het bos niet meer zien’ is hier het meest typerend. Teveel anderen om je heen die je beïnvloeden en op je inpraten waardoor je de informatie ofwel in de wind slaat of niet meer kunt opnemen doordat je teveel hebt nagedacht.

 

Ook spreekt De Heremiet omgekeerd soms van een midlifecrisis, angst voor ouder te worden, vereenzaming of alleen achter te blijven en in de steek te worden gelaten.

De Heremiet begeleidt je door de duistere stukken van je ziel en je bewustzijn. Dit gaat via de omgekeerde kaart vaak gepaard met verzet, impulsiviteit, onvoorzichtig gedrag en vooral een weigerachtig gevoel om naar je innerlijke behoeften te kijken.

 

 

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder