Tarotkaart IV De Keizer

Korte tarot betekenis van De Keizer

De Keizer: mannelijke kracht, verantwoordelijkheid, structuur, standvastigheid, vaderschap, orde, autoriteit, bescherming, zekerheid en pragmatisch handelen.

 

 

De Keizer en zijn verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van De Keizer of in de tarot van de Druïden ook wel De Heer genoemd; de aartsvaders Jakob, Abraham en Isaak.

 

De Astrologische correspondentie van De Keizer in de tarot is De Zon in Steenbok, de zin van structuur, standvastigheid, orde, continuiteit en verantwoordelijkheid.

 

 

De Boodschap van De Keizer

‘Neem je leven in eigen hand en geef duidelijk je grenzen aan voor diegene die van jou afhankelijk zijn. Blijf trouw aan je eigen waarden en je zult veel bereiken’.

 

 

 

Lange tarot betekenis van De Keizer

Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van De Keizer. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden.

 

 

Algemene betekenis

De Keizer in een Tarot-Legging staat algemeen voor de controle, denken, zekerheden, stabiliteit en vaderschap. De Keizer heeft een sterke wil is helder van geest en denkt rationeel, hij geeft betekenis aan de realisatie en het vasthouden aan principes.

 

 

In de tarot weerspiegelt De Keizer afhankelijk van de vraagstelling en de plaats in een legging een werkgever, een leidinggevende, een vaderfiguur, een overheidsorgaan of instantie waar je mee te maken hebt. De Keizer roept je op om verantwoordelijkheid te nemen en te handelen in overeenstemming met je eigen waarden en normen.

 

 

De Keizer in een reading op het algemene vlak staat voor discipline, nuchterheid, orde, gezag en pragmatisch handelen. Waar De Keizerin de eigenschappen van het invoelende, zorgende en passionele vertegenwoordigt daar komt De Keizer met zijn sterke eigenschappen op de voorgrond.

 

 

In de tarot zijn ze elkaars complementaire, ze vullen elkaar aan, ze kunnen van hieruit de ouders zijn van het kind van je project, vervulling en je persoonlijke ontwikkeling.

 

 

Bewustzijnsniveau

Op het vlak van het bewustzijnsniveau geeft de tarotkaart De Keizer inzicht in het verscherpen van onze zin voor realiteit, verscherpt bewustzijn, methodisch en pragmatisch te werk gaan.

 

 

We kunnen zien dat zaken die chaotisch verliepen nu doorzichtig worden en structuur krijgen, De Keizer is beheerst en constructief. Wensen en plannen krijgen een concrete vorm en kunnen via de kritische blik van De Keizer verwezenlijkt worden.

 

 

Op een dieper niveau kan De Keizer in de tarot staan voor confrontaties met de vader, en wel met de verschillende vormen hiervan. De vader in zijn rol als verzorger en zekerheid gevend maar ook als diegene die onderwerping en discipline eist en zodoende koud en ontoegankelijk is.

 

 

Relatievlak

De Keizer op het vlak van relaties en liefde in de kaartlegging vanuit de tarot laat ons een periode zien waarin verbintenissen vastigheid krijgen.

 

 

De Keizer biedt bestendigheid en stabiliteit en is betrouwbaar, maar de kritische en autoritaire kant kan zeer ontnuchterend werken in een reading op liefdes of relatievlak.

 

 

Meer bepaald omdat De Keizer toch vaker de zeer strenge en starre gevoelens in zich draagt en van daaruit beperkend werkt op het stromen van energie in relaties op liefdesvlak.

 

 

Werkgebied

Op het terrein van het werk laat De Keizer ons heldere concepten zien, de vastbeslotenheid, de discipline en de wil om zelf verantwoordelijkheid te dragen.

 

 

In een reading met de tarot waar De Keizer verschijnt op het vlak van werk en carrière zijn we van mening dat we orde dienen te scheppen en alle voornemens, plannen en misschien al lang gekoesterde wensen tot realisatie te brengen.

 

 

We zullen er hard voor moeten werken en er zal ons weinig gegeven worden waardoor het succes dus zal afhangen van de discipline die we zullen moeten opbrengen.

 

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van De Keizer

Indien tarologen of tarotisten met omgekeerde kaarten werken kan De Keizer of De Heer betekenis geven in een tarotreading dat de verbinding met De Keizerin weg is, dat er te snel oordelen worden geuit en dat er overdreven hard word gereageerd.

 

 

Hier weerspiegelt De Keizer de tirannie, de bekrompen dictator die oneerlijk is en tiranniek handelt, niet omdat hij echt sterk en krachtig is maar omdat hij zich diep van binnen minderwaardig voelt.

 

 

De Keizer gaat dan krachtmetingen aan om zijn gebrek aan zelfwaardering te verdoezelen. Het is de zogenaamde ‘tirannie van de zwakkere’, besluiteloos geworden door gebrek aan helder inzicht er op uit om de ander te kwetsen en te vernederen.

 

 

Als dit op onszelf van toepassing is dan luidt het advies van de tarot om te gaan werken aan onze integriteit en eigenwaarde zodat we kunnen ophouden met anderen te domineren of te vernederen.

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder