Tarotkaart III De Keizerin

Korte tarot betekenis van De Keizerin

De Keizerin: vruchtbaarheid, schoonheid, levendigheid, passie, sensualiteit, moederschap, vindingrijkheid, artistieke creativiteit, geluk en heling.

 

 

De Keizerin en haar verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van De Keizerin is (volgt later)

 

 

De Boodschap van De Keizerin

‘Stel jezelf open voor de Godin en haar zorgende karakter, deze kracht zal je voldoening schenken. De creativiteit en de passie om te genieten van een leven vol overvloed en een sensuele vreugde’.

 

 

 

Lange tarot betekenis van de De Keizerin

Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van De Keizerin. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveau’s bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden.

 

 

Algemene betekenis

De Keizerin haar betekenis op het algemene niveau in een tarotreading staat voor de eindeloze kracht van de natuur, waar nieuw leven mee word geschapen. De Keizerin staat voor levendigheid, groei en vruchtbaarheid in de ruimste zin des woord.

 

 

In een tarotlegging zal het van de omliggende kaarten en de vraagstelling afhangen of het om een zwangerschap gaat of het zwanger zijn van nieuwe ideeën. De traditionele betekenis van De Keizerin is een huwelijk of een zwangerschap.

 

 

De Keizerin zegt tegen je in een reading met de tarotkaarten dat je je mag openstellen voor liefde, overvloed en vertrouwen. De Keizerin geeft je haar zegen met vruchtbaarheid in overvloed, het proces van innerlijke verdieping gaat verder en gaat vrucht dragen op alle niveaus.

 

 

In de tarot wordt De Keizerin weergegeven als je het leven meer vanuit je gevoel gaat ervaren, ze vraagt aan je om vertrouwen te behouden hoe lastig je het ook soms hebt met de dingen des leven.

 

 

De Keizerin schept en beheerst de scheppingskracht, de onafgebroken veranderingen in het leven leiden ons tot het nieuwe en anderzijds tot de geboortepijnen die ermee gepaard gaan.

 

 

Bewustzijnsniveau

Op het vlak van het bewustzijnsniveau geeft de tarotkaart De Keizerin ons verrijkende nieuwe inzichten en kennis, hoewel ze niet altijd aangenaam hoeven te zijn.

 

 

Die inzichten laten ons via De Keizerin zien dat het leven een voortdurende stroom is en dat niets blijvend is, eveneens zegt De Keizerin hier in een tarotreading dat uit alles wat vergankelijk is iets nieuws ontspruit.

 

 

Als de behoefte bij de consultant bestaat om op en dieper niveau te kijken dan zegt de tarotkaart De Keizerin dat we kunnen kijken naar de beide kanten van het beeld van de moeder.

 

 

Enerzijds de lichte zijde, het onvoorwaardelijk geven, het zorgende, anderzijds de donkere zijde zoals Carl Gustav Jung beschreef als mater saeva cupidinum, wat wil zeggen de wilde moeder van de begeerte.

 

 

Relatievlak

Bij een reading op het liefdesvlak zien we de vrouwelijkheid van De Keizerin tevoorschijn komen. Dit kan dus op een zwangerschap duiden maar net zo goed op een nieuwe liefde of een vernieuwing in een bestaande relatie.

 

 

Stabiliteit, verheugende en blije ontwikkelingen zijn De Keizerin haar troeven. Moederlijke liefde,  het zorgende maar ook het sensuele en het passionele zijn haar aandeel in een tarotreading. Geef je over aan je dromen en fantasieën is de boodschap van De Keizerin op liefde en relatievlak.

 

 

Werkgebied

De Keizerin laat in werksfeer zien in een kaartlegging met de tarot dat er mogelijk veranderingen op het werkvlak optreden, dat er iets nieuws komt wat onze routine kan verstoren.

 

 

Dit kan een nieuwe collega zijn maar ook een nieuwe taak, leidinggevende of leraar. Het kan zijn dat De Keizerin aangeeft dat het waarschijnlijk in het begin aanpassen zal zijn maar meestal gaat het hier toch om een verbetering op werkterrein.

 

 

 

Ook is er via het verschijnen van De Keizerin een mogelijkheid naar een volledig nieuwe baan die in zicht komt. In de tarot vertelt De Keizerin ons dat er grote creatieve krachten in ons werkzaam zijn, voor een ontwerper, kunstenaar, ingenieur, technoloog, musicus, schrijver e.d. wil dat zeggen dat er expansie, vitaliteit en groei aanwezig zijn.

 

 

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van De Keizerin

Indien tarologen of tarotisten met omgekeerde kaarten werken kan De Keizerin of De Vrouwe betekenen in een tarotreading dat er veel onderdrukte gevoelens aanwezig zijn, vooral op het vlak van seksualiteit spreekt De Keizerin van blokkades.

 

 

Traditioneel gaat het dan over problemen met de vruchtbaarheid en potentiestoornissen. Vooraleer dit met een bepaalde mate van zekerheid gezegd kan worden tijdens een consult zullen diepere uitwerkingen van bv omliggende kaarten aan de orde zijn.

Ook bestaat er de mogelijkheid om via de tegengestelde betekenis van De Keizerin een beeld te krijgen van relatieproblemen en dan met name blokkades die je verhinderen om creatief te zijn en daadwerkelijk arbeid te kunnen verrichten, hier kan armoede een gevolg van zijn.

 

 

Het advies van De Keizerin in een reading luidt dat je wellicht een rationelere aanpak van je problemen dient te betrachten.

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder