Tarotkaart II De Hogepriesteres

Korte tarot betekenis van De Hogepriesteres

De Hogepriesteres:  intuïtie, goddelijke vrouwelijkheid, onbewuste krachten, diepte, innerlijke wijsheid, fijngevoeligheid, dromen en initiatie.

 

 

De Hogepriesteres en haar verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van De Hogepriesteres in de tarot is de hemelse koningin als matriarch, algeefster, creatrix, iniatrix en heeft verschillende namen gekregen, Nut, Maya, Eurynome of in haar tegenovergestelde weerspiegeling Demeter-Persephone, Eva-Lilith, Inanna-Ereshkigal en Isis-Nephtys.

 

 

De astrologische correspondentie van De Hogepriesteres is de Maan in de tarot, hier vertegenwoordigt voor het lunair bewustzijn dat tot uitdrukking komt via hogere intuïtie en macht van onze onbewuste krachten.

 

 

De Hogepriesteres in de tarot staat voor onder meer innerlijke wijsheid, het onbewuste en het goddelijke vrouwelijke. Als we naar de tarotkaart kijken zien we haar naargelang het deck staan voor een altaar aan de ingang van haar rijk of zitten voor een gordijn tussen twee zuilen. De zuilen staat symbool voor Boaz en Jachin.

 

 

Op de lichte zuil staat  de letter “J” gegraveerd wat betekent bewustzijn en activiteit, op de donkere zuil staat de letter “B” gegraveerd en dat betekent  mysterie en passiviteit. Ze staan voor zowel de scheppende als voor de vernietigende kracht, de 2 krachten die het leven op aarde regeren.

 

 

De Hogepriesteres staand voor haar altaar vinden we terug in de De Tarot van de Druïden, achter haar de Andere wereld van het onbewuste. De occultist Ouspensky heeft tijdens channeling een boodschap van  De Hogepriesteres mogen ontvangen, die luidde:

 

 

“ Dit is de hal der wijsheid, niemand kan haar verbergen, niemand kan haar onthullen. Als je in je ziel het zaadje van deze bloem plant dan zal het groeien en tot bloei komen in je ziel. Enkel zo zal je onderscheid leren maken tussen schijn en werkelijkheid. Kijk enkel naar datgene wat niet zichtbaar is en luister naar de stem zonder geluid. Herinner dat de tempel zich bevind in de diepste uithoek van je ziel en daar vind je de poort die toegang geeft tot het mysterie en de iniatie”.

De kracht van De Hogepriesteres in de tarot is naar binnen gericht, zij is bemiddelaar van de Andere Wereld, de ogen zijn gesloten, ze is in trance en de armen zijn omhoog gericht. Als symbool voor haar connectie met de innerlijke wereld en haar versmelting met de Godin, ze is de Wiccapriesteres die de maan vereert.

 

 

De Hogepriesteres staat voor rust, stilte, diepgang en magische kracht, De Magiër is naar buiten gericht en geeft stroom, richting en beweging aan naar de fysieke wereld toe. De Hogepriesteres en De Magiër zijn elkaars tegenpolen in de tarot.

 

 

De maansikkel in de tarot bij de kaart van De Hogepriesteres laat ons zien in het innerlijke rijk van de mensen, de gevoelswereld, het water en de zee. De kroon staat symbool voor macht en het kruis op haar borst laat ons de staat van innerlijke harmonie ervaren en het intuïtief juiste gebruik van de vier instrumenten van De Magiër.

 

 

De kristallen bol spreekt van wijsheid als van een helderziende. De lange jurk van De Hogepriesteres is hemelsblauw van kleur als teken van het gevoel, het is de kleur van de ziel, ze straalt afhankelijkheid van het deck een gevoel van mysterie en soms sensualiteit uit, dat tegelijk diepzinnig als heilig aandoet.

 

 

De Hogepriesteres houd op haar schoot de Thora –rol, de boeken van Mozes naar de Joodse wet als teken van hogere wijsheid, hier zijn alle herinneringen opgeslagen, universeel en persoonlijk als het boek des levens. De Dorado is maar voor een gedeelte afgerold, zoveel is er voor ons als mens nog geheim gehouden.

 

 

Haar hand is gesloten dit staat in de tarot bij de tarotkaart van De Hogepriesteres voor virginiteit oftewel maagdelijkheid. Op het gordijn zien we palmen en granaatappels in de vorm van de levensboom geordend, de palmen geven het vrouwelijke, passieve levensaspect weer.

 

 

Bij de Tarot van de Druïden zien we het Book of Shadows op het altaar liggen, de geheime leer der Wicca’s neemt De Hogepriesteres hier onder haar hoede, zij is de bewaker van de riten. We zien de stroken van de rituele dorsvlegel eveneens op het altaar liggen.

 

 

Achter de stenen die eigenlijk de bewakers zijn van de Andere Wereld zien we een klein stukje van de kat van De Hogepriesteres, de kat staat evenals De Hogepriesteres zelf voor het gevoel, de sensualiteit, het vrouwelijke en de wereld van de intuïtie, voogdes van de mysteriën.

 

 

 

De Boodschap van De Hogepriesteres

‘Laat jezelf gewillig en respectvol zien voor de Mysteriën van het Leven aan de Godin of haar Hogepriesteres. Stel je open voor de diepte in jezelf en voor de allesomvattende stilte om zo aan wijsheid en innerlijke kracht te winnen’.

 

Lange tarot betekenis van De Hogepriesteres

Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van De Hogepriesteres. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden.

 

 

Algemene betekenis

De Hogepriesteres in een tarotreading betekent op het algemene niveau de fijngevoeligheid, het afstemmen op je intuïtie, de onbewuste krachten, het irrationele en een onverklaarbare maar toch diepdoordringende zekerheid. Waar het logisch denken ophoudt daar treed De Hogepriesteres op de voorgrond, ze heeft de sleutel tot de verborgen waarheid.

 

 

In een kaartlegging beweegt ze de consultant tot stilte, begrip, vergevingsgezindheid, geduldig te zijn en als helpende hand, genezer of helderziende voor het welzijn van anderen op te treden. Met een diep innerlijk weten dat de onbewuste krachten werkzaam zijn en waarheid nimmer de eeuwige waarheid is.

 

 

Vanuit de traditie in de tarot staat  De Hogepriesteres als een van de drie beschermende kaarten, dan mag je denken aan de mythologische interpretatie van de held die onder de bescherming van de maagd onkwetsbaar is.

 

 

Als je gaat kijken naar de schaduwzijde van De Hogepriesteres in de tarot dan kan ze verschijnen in een reading als de ‘heks’ die de macht heeft om met haar magische krachten anderen te verlammen, verleiden of schade toe te brengen. Dit hangt echter wel af van de andere kaarten in de tarotreading en dient door de tarotist vanuit vakkennis goed geïnterpreteerd te worden.

 

 

Bewustzijnsniveau

Gaan we kijken in een tarotreading naar het bewustwordingsvlak dan zien we De Hogepriesteres verschijnen met de boodschap om vooral de stilte te betreden. Ze geeft hier aan ga niet overhaast te werk bij het nemen van beslissingen, stel je zelf open voor je intuïtie en volg aanwijzingen van je dromen.

 

 

Ga reflecterend naar je innerlijk toe en de werkelijke passiviteit is krachtig en resultaatgevend, De Hogepriesteres zegt dat ze op dieper niveau niet verward hoeft te worden met apathisch of zwak gedrag. We dalen af naar de diepte in onze ziel en geven ons over om achter de sluier te kijken of het gordijn zoals in de afbeelding van  De Hogepriesteres zo mooi te zien is.

 

 

Relatievlak

Bij relatie vraagstukken in een tarotreading laat De Hogepriesteres zich voornamelijk van haar heldere zijde zien, we herkennen een diepe genegenheid, een zorgzaamheid voor elkaar, een intimiteit met hoge fijngevoeligheid en ook de zielsverwantschap met een geliefde.

 

 

De Hogepriesteres op liefdesvlak en onze intiemere relaties met een ander laat ons voelen dat een onzichtbare band ons verenigt met onze geliefde.

 

 

Als er op het ogenblik van de reading geen geliefde of relatie is wil De Hogepriesteres vaak aangeven dat we tevreden zijn met onze staat van vrijgezel en geduldig wachtend openstaan voor een nieuwe geliefde. We luisteren naar de innerlijke stem en laten ons niet overhalen of dwingen.

 

 

Werkgebied

De Hogepriesteres bij vragen over werk en carrière zegt dat we vooral met onze vrouwelijke intuïtie aan de slag mogen, ook mannen kunnen hun vrouwelijke energie dan inzetten. In de tarot geeft De Hogepriesteres verder aan dat we veel geduld moeten betrachten en open onze dagdagelijkse taken aangaan, bereidheid tonen aan nieuwe impulsen gehoor te geven en je te laten leiden door je innerlijke stem bij het nemen van definitieve besluiten.

 

 

Als  De Hogepriesteres in een tarotconsult op het vlak van werk verschijnt mogen we er rekening mee houden dat als we weloverwogen aan een project werken vanuit onze innerlijke leiding we een gelukkigmakend gevoel zullen ervaren dat we leiding houden/krijgen.

 

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van De Hogepriesteres  

Indien tarologen of tarotisten met omgekeerde kaarten werken kan De Hogepriesteres je er op wijzen dat terugtrekken weliswaar nodig is, maar als we ons afzonderen er een overdreven doorgevoerde isolatie ontstaat. Te ver verwijdert uit de wereld brengt je te ver van de mensheid vandaan, daardoor kun je verstrikt raken en teveel aandacht geven aan subtiele ingevingen waardoor je ten prooi valt aan hersenschimmem en illusies.

 

 

Ook kan in een reading met de tarot de omgekeerde Hogepriesteres aan willen geven dat je helemaal geen aandacht schenkt aan je intuïtie of aan je onbewuste. De Hogepriesteres betekent eveneens dat er op relatievlak geen tijd word genomen om stil te staan, misschien ben je verstrikt geraakt in een foute relatie of koester je valse hoop of volg je niet de boodschap vanuit je intuïtie.

 

 

Het advies van De Hogepriesteres is dat vanuit een staat van ingetogenheid terugkeren naar activiteit tijd en rustige overgang vraagt, anders kun je emotioneel of irrationeel voelen. Denk hierbij aan de rust van De Hogepriesteres te combineren met de vaardigheid van De Magiër.

 

 

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder