Tarotkaart I De Magiër

Korte tarot betekenis van De Magiër

De Magiër: wilskracht, levenskracht, beweeglijkheid, handigheid, inspiratie, zelfbewustzijn, actie, bekrachtiging, verscherpt bewustzijn en creativiteit.

 

De Magiër  en zijn verhaal in de Tarot

Het mythologisch beeld van De Magiër in de tarot is Daedalus of de Schepper, de ambachtsman, bouwmeester en geniale uitvinder vanuit de oudheid.

 

 

Astrologisch gezien correspondeert De Magiër met de planeet Mercurius als teken van behendigheid en levendigheid. De planeet de Zon staat voor  De Magiër in de tarot voor energie, kracht en charisma.

 

 

De Magiër in de tarot zegt het is hoogzomer, tijd om actief bezig te zijn, beslissingen te nemen vanuit daadkracht. De Magiër wijst met de ene hand naar boven en de andere hand naar beneden, de staaf van De Dwaas is hier de staf van De Magiër  geworden.

 

 

De Magiër  houdt de staf omhoog de lucht in wijzend om contact te maken met de Goddelijke wereld. Het lemniscaat dat we soms boven zijn hoofd zien afgebeeld en soms ook op zijn toga, staat in de tarot bij De Magiër alszijnde het symbool van oneindigheid.

 

 

Deze houding en symboliek vertegenwoordigt in de tarot de vereniging van hemel en aarde, de kosmische krachten van mannelijk en vrouwelijk of ying en yang. Voor De Magiër heeft de schepping geen geheimen meer, hij weet hoe hij inspiratie en levenskracht kan laten stromen en er richting aan kan geven. Dat innerlijk weten zien we in de vaak afgebeelde witte haarband die De Magiër draagt.

 

 

Zijn mantel in de tarot  is meestal vuurrood als symbool voor liefde, verlangen en hartstocht, maar ook voor oorlog, vernietiging en bloed. Op het altaar waar De Magiër achter staat op de tarotkaart ligt de inhoud van de zak van De Dwaas, hier zien we de vier magische gereedschappen tevoorschijn komen. Ze staan symbool voor de vier elementen en de vier kleuren van de Kleine Arcana:  Staven, Bokalen, Zwaarden en Pentagrammen.

 

 

De tarot laat ons zien dat wat tot stand komt in de materiële wereld bekrachtigt word via alle belevenissen zoals weergegeven in de 56 kaarten van de Kleine Arcana middels het magisch gereedschap van De Magiër. Als we de tarotkaart goed bekijken zien we dat De Magiër een riem of gordel draagt rond zijn middel, daar is afgebeeld het symbool van de driehoek van Phytagoras.

 

 

De driehoek is verweven in een vierkant dat vervolgens weer verweven is door een cirkel. De cirkel staat symbool voor de totaliteit van het leven, het Al. Elke zijde van het vierkant staat voor een kleur van de Kleine Arcana en elke zijde van de driehoek staat voor een graad van opleiding in de Druïdenkennis. Dat dan weer door de drie groepen van ieder zeven Grote Arcana kaarten word weergegeven, als ziel in het midden zien we de resterende kaart van de tarot De Dwaas.

 

 

Zo komt De Magiër in de tarot tevoorschijn, hij behelst de twee kanten van de magie, hij is de sjamaan die de gaven bezit om te reizen dwars door de poorten naar de andere wereld en daar kennis en magie uit mee te nemen. Bewust om er op aarde mee aan de slag te gaan.

 

 

De Boodschap van De Magiër

“ Stel jezelf open voor levenskracht en inspiratie en laat deze door je heen stromen de wijde wereld in”.

 

 

Lange tarot betekenis van de De Magiër

Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van de Magiër. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveau’s bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden.

 

Algemene betekenis

In een kaartlegging waar De Magiër verschijnt word er duidelijk gemaakt dat de  tijd van actie ondernemen is aangebroken, te lang aarzelen of te veel bezig zijn met jezelf verhindert de stroom van energie.

 

 

De Magiër zegt in de tarot dat je de problemen overwint en je dromen kunt verwezenlijken op eender wel vlak, door gebruik te maken van je wilskracht, bewustwording van je potentiële krachten en je slimheid.

 

 

Middels een opmerkzame levenswijsheid en een verscherpt bewustzijn kun je moeilijkheden overwinnen. Ondanks dat De Magiër in een tarotreading de kracht van het bewustzijn voorstelt wil het zeer zeker niet zeggen dat we onze intuïtie en andere magische krachten naast ons neer dienen te leggen.

 

 

Het tegendeel is waar, De Magiër laat ons zien dat een magisch leven enkel geleefd kan worden indien er gefocust word op een doel en dat je tegelijkertijd dient open te staan voor elke bron van inspiratie. De kunst van  De Magiër laat zien dat deze inspiratiebron door  lichaam, geest en ziel  stroomt, zo verkrijgen we ruimte en dat kunnen we benutten op eender welk vlak en vooral in de vorm van communicatie.

 

 

Bewustzijnsniveau

Als er in een tarotreading met De Magiër op het vlak van bewustzijn word gewerkt geeft deze kaart aan dat we met de machtsvorm gedachte kracht in aanraking komen. Door middel van handigheid en innerlijke overtuigingen kunnen we dingen realiseren waarvan we dachten dat het niet mogelijk kon worden.

 

 

De Magiër zegt in de tarot stijg boven het alledaagse uit en beleef het leven vanuit een ander perspectief, neem verantwoordelijkheid voor je daden en geef vorm aan je levensopdrachten.

 

 

De kracht van De Magiër is ontzettend sterk en zoals we vanuit vroegere tijden weten bestaan er zowel witte magiërs als zwarte magiërs. De bron is dezelfde, het is aan ons mens om er vanuit een zuiver geweten mee om te gaan, helaas werd en word de kracht van De Magiër ook misbruikt.

 

 

Relatievlak

De Magiër op het vlak van liefde en relatie in een kaartlegging staat voor een sterke aantrekkingskracht en fascinatie, als je de kracht van De Magiër op de juiste manier aanwendt op liefdesvlak kun je alle moeilijkheden, problemen en remmingen overwinnen.

 

 

Met de juiste manier word in de tarot bedoeld dat je de kracht van de liefde ook gebruikt voor het welzijn van de anderen en niet enkel om er zelf voordeel uit te halen.

 

 

In oude tijden werd  De Magiër op liefdesvlak en op het vlak van relaties beschouwd als hij die de God en de Godin verenigt in het Heilige Huwelijk, of anders omschreven Hemel en Aarde komen samen.

 

 

Werkgebied

In een tarotreading die  een vraag op het vlak van werk en carrière dient te beantwoorden  zien we De Magiër verschijnen als het tijd is om actie en iniatief te ondernemen. We  worden bewust gemaakt van het feit dat we onze kwaliteiten van invloed uitoefenen kunnen benutten, gericht gebruik te maken van ons mentale vermogen om strategieën uit te zetten zonder weliswaar een te bedreigende uitstraling te hebben.

 

 

De Magiër staat ook voor promotie krijgen, financieel succes, slagen voor een examen of een project tot een goed einde brengen.

 

Als je een leidinggevende functie hebt en je verkrijgt in een tarotreading De Magiër dan wil dat vaak zeggen dat nu de tijd aangebroken is om acties uit te zetten, verbeteringen door te voeren en beslist op te treden. Ga problemen niet langer uit de weg en hak indien nodig knopen door om tot een gezond bedrijfsresultaat te komen.

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van De Magiër

Indien er gewerkt word met omgekeerde betekenissen in een tarotreading geeft De Magiër aan dat er een geblokkeerde energiestroom aanwezig is, ook twijfels of je wel de goede richting uitgaat valt hieronder. Het kan ook zo zijn dat een project maar niet van de grond wil komen, de omliggende kaarten in de duiding kunnen dan meer inzicht brengen waar het mee te maken heeft.

 

 

De Magiër is toch vaak een kaart van zelfreflectie, loopt de communicatie wel goed of ontken je bepaalde creatieve oplossingen, is er voldoende wilskracht aanwezig? Dit zijn allemaal vraagstukken die een stukje zelfonderzoek aangeven in de tarotkaart De Magiër.

 

 

In het ergste geval verschijnt De Magiër omgekeerd als er machtsmisbruik aan de gang is, denk hier weer aan de keerzijde van de macht van De Magiër.

 

 

Het advies in een kaartlegging vanuit De Magiër is om te gaan kijken naar eventuele blokkades en deze op te lossen. Voor hulp online raadpleeg onze tarotspecialist Dirk.

 

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder