Tarotkaart Aas van Staven

Korte tarot betekenis van Aas van Staven
Aas van Staven: conceptie, nieuw begin, potenties, moed, vastberadenheid, zelfontplooiing, enthousiasme en geboorte.

 

Aas van Staven en zijn verhaal in de Tarot
Het mythologisch beeld van de Tarotkaart Aas van Staven herken je bij de knots van Heracles of de Staf waar Mozes water uit de rots mee sloeg.

De astrologische correspondentie van de tarotkaart Aas van Staven is met de planeten De Zon/Mars en staat voor vastberadenheid, moed, risico’ nemen en innerlijke kracht tot zelfontplooiing.

 

 

Lange tarot betekenis van Aas van Staven
Hieronder volgt vanuit verschillende aspecten de betekenis van de tarotkaart Aas van Staven. De algemene betekenis geeft een goede beschrijving van de betekenis van de kaart, verdieping kan verkregen worden op de niveaus bewustzijn, relatie en werk. Kijk naar deze onderdelen als een vraag betrekking heeft op een van deze gebieden.

 

Algemene betekenis
In een algemene kaartlegging wil het Aas van Staven ons laten zien waar onze potenties aanwezig zijn, onze groei mogelijkheden die we kunnen ontplooien en ontwikkelen. Hier gaat het over moed, bereidwilligheid en enthousiasme, we durven risico’s te nemen en te laten zien dat we ondernemend zijn.

 

Het vuur van de Staven versterkt onze wilskracht maar ook onze morele kracht, het is het groeiproces vanuit een nieuw begin. Aas van Staven wil ook weleens aangeven dat er veel optimisme, levenslust aanwezig is waar ook aanvaardingsprocessen mee verbonden zijn. Dit laatste komt vaak na een periode van vurige onrust en ongeduld.

 

 

Bewustzijnsniveau
Op het vlak van bewustwording geeft Aas van Staven een tijdspanne aan waar innerlijke groei belangrijk is, de consultant komt tot inzichten met betrekking tot zichzelf waaruit meer zelfvertrouwen komt. Onze wil, overtuigingskracht en morele waarden kunnen we meer naar voren laten komen.

 

 

Relatievlak
Bij relatievragen ziet men het Aas van Staven in een reading liggen als we te maken krijgen met een nieuw begin in een bestaande relatie, na bijvoorbeeld een lastige periode met veel discussie. Het vuurelement laat hier zien dat de relatie een heftig karakter heeft met soms woede uitbarstingen en tevens dramatische invloeden maar deze zijn in regel niet vernielend, er is een grote hartstocht tussen de partners.

 

Veel licht en warmte word door het Aas van Staven in relatie vragen geduid, een intense levendige verbintenis die oprecht is en vaak een vervullende rol heeft, er is een groot intens enthousiasme naar en voor elkaar met veelal een grote inzet van beide partners om de relatie te laten voortduren.

 

 

Werkgebied
Op het gebied van werk en carriere toont het Aas van Staven ons ambitieuze mensen die ondernemend zijn en zich met grote motivatie en enthousiasme aan hun taken wijden, deze consultanten zullen hun gestelde doelen zeker bereiken.

 

Er word via het Aas van Staven aangegeven dat een vereiste aanwezig is en die is weliswaar moed, kracht, bereidheid tot risico nemen en een volledige inzet op een bepaald taakveld met daaruit voortvloeiend grote kansen op succes en jezelf verwezenlijkt zien op een bepaald gebied.

 

Aas van Staven is verder een tarotkaart die aangeeft dat er kansen op ons pad komen, een kans om een nieuwe start te maken, een nieuwe baan en dat we onze talenten en vaardigheden verder kunnen ontplooien.

 

 

Omgekeerde tarot betekenis van Aas van Staven
Indien tarotisten met omgekeerde kaarten werken kan de tarotkaart Aas van Staven aangeven dat je geen energie hebt of tegen een blokkade aanbotst. Er zitten frustraties, je voelt je leeg en mist het creatieve vuur, dit is een tijdelijk gevoel of situatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder