Heldervoelendheid, hoe herken je het?

Heldervoelendheid, wat is dat nu eigenlijk precies en hoe herken je het?

Heldervoelendheid of heldervoelend is een staat van gewaarwording, het aanvoelen van subtiele energieën. Veel mensen zijn heldervoelend maar beseffen het niet. Een heldervoelende is zich bewust van psychische, lichamelijke en of emotionele gewaarwordingen die niet van zichzelf zijn.

 

Heldervoelendheid kan samengaan met helderziende/horende/ruikende en wetende vermogens. Deze vormen kunnen ieder apart voorkomen of allemaal samen. Ook kan het zijn dat bepaalde vormen tijdelijk voorkomen en zich soms afwisselen. Je bent helderziend en soms ook helderruikend of je bent helderwetend en ook helderziend.

 

Hoe dient heldervoelendheid zich aan?
Je kan heldervoelendheid vertonen voor de lichamelijke klachten van andere mensen. Je ‘voelt’ als het ware de spanning, pijn, vermoeidheid van andere mensen. Bvb. Je bent in gesprek met iemand en plots krijg je het benauwd, er komt een druk op je borst en je weet niet waar het vandaan komt. Er was immers niks aan de hand met je, je praat verder met die persoon en nadat je het gesprek afsluit en verder gaat besef je dat het benauwde gevoel weer verdwenen is.

 

Dat is heldervoelendheid zijn voor de klachten die iemand heeft. Als je jezelf er bewuster van wordt en durft te vragen of de ander benauwd is zul je merken dat die ander indien die er oprecht voor durft uit te komen inderdaad benauwd is. Veelal door het uitspreken van de ander zijn of haar klacht zal het gevoel bij je verdwijnen.

 

Heldervoelendheid  ten opzichte van de energie van mensen. Je bent in staat om bepaalde karaktereigenschappen van mensen aan te voelen. Je kan stemmingen aanvoelen van mensen. Ook is het mogelijk dat je middels je heldervoelendheid kunt voelen wat voor bedoelingen iemand heeft. Emoties die een ander ervaart komen sterk bij je binnen, in het begin van je staat van heldervoelendheid kan dit heel verwarrend werken.

 

Je  weet niet wat je overkomt en het kan je eigen stemming zodanig overheersen dat je jezelf verliest in de emotie van de ander.  Stel jezelf voor je zit thuis op de bank en je partner komt van zijn of haar werk, hij /zij ziet er bedrukt uit maar zegt niets. Je voelt je ineens anders, een onbestemd gevoel komt over je, je voelt spanning, strijd en een woordenwisseling.

 

Je denkt wat vreemd, wat is er aan de hand met me, ik heb met niemand ruzie gehad. Je vraagt aan je partner hoe zijn of  haar dag was, deze antwoord met een zucht, niet goed er is een felle discussie geweest op de werkvloer tussen hem of haar met een collega. Deze heftige emotie en de energie die nog in en rond je partner aanwezig is heb jij overgenomen en even werd je er helemaal mee overspoeld.

 

Heldervoelendheid voor planten, dieren en andere levensvormen. Heldervoelendheid kan ook voorkomen naar het voelen wat planten en of dieren voelen aan pijn, verdriet maar ook vreugde en plezier. Aan alles hier op aarde zit energie vast, heldervoelenden kunnen dit via een specifiek gevoel ervaren. Informatie die een dier doorgeeft aan een heldervoelende over zichzelf maar ook over zijn of haar baasje kan heel verrijkend zijn voor de eigenaar van het dier.

 

Stralingsgevoeligheid. Mensen zijn soms gevoelig aan straling van elektrische apparaten, zendmasten, Dect telefoons et cetera. Deze straling kan ziekte, vermoeidheid of heftige onrust veroorzaken. Dit wordt ook wel overgevoeligheid genoemd en is vaak slecht herkenbaar. Mensen weten vaak niet wat er met ze scheelt.

 

Hoe gaat iemand met heldervoelendheid te werk?
Professionele mensen stemmen zich via hun heldervoelendheid af op de energie van de consultant, ze kruipen als het ware in diens lichaam en geest. Ze voelen de emoties, stemmingen, onzekerheden en angsten goed aan alsook de fysieke pijnen.

 

Ze worden één geheel met de consultant en kunnen daardoor ook diens situatie heel goed begrijpen, vandaar uit kunnen ze advies gaan geven.  De energieën kunnen zich aandienen in woorden, beelden, symbolen naargelang de gave van de heldervoelende.

 

Tot op welk niveau iemand via heldervoelendheid  kan ‘ invoelen’  hangt af van diens eigen ontwikkelingsniveau en van de mate waarin hij/zij zelf zuiver van geest is. Met zuiver van geest bedoel ik hoe leeg  iemand zich kan maken.

 

Vanuit de staat van heldervoelendheid kan deze als specialist voelen waar er blokkades in een persoon zitten, dwz dat er oude energie lagen zijn blijven vastkleven. Ook kan men soms voelen of er auralifters in iemand aanwezig zijn, en de consultant desgewenst aanraden deze te laten verwijderen.

 

Een heldervoelende zal zich na een consult energetisch weer losmaken van zijn/haar consultant en de eigen aura energetisch leegmaken zodat er geen energie vermenging plaatsvindt.

 

 

Welke gewaarwordingen kan een heldervoelende ervaren?

Een mens met heldervoelende gaves kan op verschillende niveaus  ervaringen voelen. Dit kunnen zowel positieve als negatieve sensaties zijn. Deze kunnen fysiek, psychisch en/of emotioneel van aard zijn.

 

Welke symptomen kan een heldervoelende ervaren?
Er kunnen  lichamelijke klachten voorkomen ten gevolge van negatieve energieën.

De nadelen van heldervoelendheid 300x200 Heldervoelendheid, hoe herken je het?

Heldervoelendheid heeft ook nadelen

 

Voorbeelden hiervan zijn:
• Allergische reacties
• Benauwdheid, druk op de borstkas
• Buikpijn of druk op de buik
• Druk op de maag, maagpijn of zwaar gevoel in de maagstreek
• Gewrichtsklachten
• Hoesten, kuchen
• Hoofdpijn, migraine of drukkend gevoel op het hoofd
• Hyperventilatie
• Keelpijn, keelschrapen, stemverlies of krop in de keel
• Koude, rillingen
• Misselijkheid, braken of braakneigingen
• Rugpijn, nek en of schouderpijn
• Spanning of onrust
• Spijsverteringsklachten
• Vermoeidheid

 

Er kunnen ook positieve lichamelijke ervaringen zijn ten gevolge van positieve energieën.
Enkele voorbeelden:
• Aangenaam helder gevoel
• Boeren
• Elektrische tintelingen, stroom schokjes
• Geeuwen of gapen
• Goed geaard zijn
• Kracht voelen (innerlijk)
• Veel energie hebben
• Warmte voelen van binnenuit

 

Ook kunnen er emotionele of psychische reacties zijn op anderen hun energie, wel vaak gepaard gaand met onze eigen gedachtegangen.
Voorbeelden hiervan zijn in negatieve vorm:
• Afgunst en jaloezie
• Agressief gedrag,  boosheid, woede en wrok
• Angsten en fobieën, hysterisch gedrag
• Bezitterigheid, dominant gedrag, tiranniek
• Dissociatie, afgespletenheid
• Dwangmatig gedrag, zelfmoordgedachtes of daden
• Geestesmoeheid
• Gebruik van verdovende middelen of drang daar naartoe
• Hebzuchtig zijn
• Irritaties, spanning en stress
• Niet kunnen concentreren
• Onzekerheid, opgejaagd gevoel
• Passief gedrag, apathisch zijn
• Piekeren, gedachten die in een kringetje ronddraaien
• Stemmingsstoornissen, neerslachtig zijn, pessimistisch zijn, depressief
• Superieur voelen, inferieur voelen, projecteren
• Verdriet, zelfhaat, zelfvernietiging of verminking
• Vernauwing van het bewustzijn
• Wantrouwend zijn, verbittering
• Zich afsluiten voor anderen/ de wereld
• Zich onveilig voelen

 

Enkele voorbeelden in positieve vorm:
• Accepterendheid
• Begripvol zijn
• Blij zijn
• Innerlijk vertrouwen, innerlijke rust
• Krachtig staan vanuit de geest
• Humoristisch zijn
• Invoelend vermogen goed ontwikkelt
• Ontspannen zijn
• Optimistische geest hebben
• Onvoorwaardelijk respect
• Vrolijkheid uiten

 

Opmerking: al deze klachten en symptomen kunnen ook optreden ten gevolge van een ziekte, hou hier rekening mee en raadpleeg bij twijfel een dokter.

 

 

Lees hier het belang om in je staat van heldervoelendheid onderscheid te maken

De kracht van emoties
Via onze gedachtes creëren we emoties en zo trekken we weer andere energieën aan.
Emotie is belangrijk en geeft intensiteit aan ons leven. Toch is het belangrijk dat we leren ons niet telkens door onze emoties te laten overspoelen. We kunnen zelf meester worden over onze emoties en daardoor onze handelingen en beslissingen beter op elkaar afstemmen.

 

Bewust worden van emoties van anderen
De energieën die contact krijgen of maken met ons komen binnen via emoties en gedachtes, als we ons hier niet bewust van zijn dan gaan we als vanzelf van daaruit reageren, we denken immers dat deze emoties van onszelf zijn.

 

We handelen dan onbewust volgens deze emoties en gedachten, onze eigen gedachtepatronen gaan onbewust verbinding maken met de niet eigen gedachtepatronen en zo gaan vervolgens onze reacties en/of handelingen op onbewust niveau bepaald worden door deze energieën.

 

Wat er naast dit gebeuren nog kan plaatsvinden is dat zich negatieve energieën gaan hechten aan onze gedachtes en of emoties waardoor er nogeens een versterking optreedt.

 

Wat is het belang van onderscheid leren maken?
Vanaf het ogenblik dat we leren onderscheid te maken in emoties, gevoelens en gedachtes en het gaan onderzoeken of het in onszelf zit of afkomstig is van een ander, worden we bewuster van onszelf en de ander.

 

Zo gaan we voelen of iemand anders ons energetisch ‘leegtrekt’ (bewust/onbewust) en kunnen we leren deze negatieve gevoelens via onze eigen gedachtekracht te besturen om deze energieën uit ons lichamelijk/emotioneel of mentale systeem te verwijderen.

 

Maar ook als we tot de vaststelling komen dat we zelf negatieve gedachtegangen of gevoelens ervaren en deze misschien ook wel op andere projecteren, kunnen we leren deze uit onszelf te verwijderen of transformeren naar positieve gedachten en of gevoelens.

 

Hoe bewuster we ons hiervan worden, hoe beter we onszelf leren te doorgronden des te neutraler kan onze algehele staat van ‘zijn’ worden. Hoe neutraler en onbevangener we worden, des te beter gaan we ook positieve informatie tot ons kunnen nemen.

 

We kunnen leren onszelf af te schermen voor indrukken die nadelig voor ons zijn, dit is belangrijk anders kunnen we lichamelijk ziek worden of emotioneel behoorlijk uit balans raken.

  Geen Gerelateerde artikelen:

  1 Reactie

  1. Belia Snijder zegt:

   Wellicht kunt u mensen met andere talenten meer duidelijk maken dat het goed is dat er mediums zijn. Men is vaak zo op geld belust dat het vorm geven van een paranormale robot de enige optie lijkt te zijn terwijl het beoordelingsvermogen en het coordineringsvermogen van niet paranormale mensen op een ander niveau ligt dan dat van een medium.
   Ik denk dat een opleiding en samenwerkingsprocessen op gang zouden kunnen komen zoals dat bij sommige ziekenhuizen op bijvoorbeeld personeelszaken wel het geval is en elders wellicht ook.
   Het ene moment is niet het andere moment en het positieve is te vinden door het elkaar compenseren of door compensatie te zoeken.

  Reageer hieronder