Spiritueel Paranormaal Archief

Spiritualiteit is een breed begrip dat afkomstig is van het Latijnse woord “spiritus” dat geest betekent. Het kan worden gebruikt in de context van religie als ook bovennatuurlijke krachten of het paranormale.

 

Veelal wordt er dan verwezen naar een spirituele ervaring. Dit betekent dat de ervaring vanuit de persoon die een dergelijke ervaring beleeft wordt gerelateerd aan een religieuze of goddelijke bron dan wel bovennatuurlijke of paranormale kracht.

 

Engelen

Het woord engel is afkomstig van het Griekse woord angelos, wat betekent boodschapper van God. Engelen zijn boodschappers van het go Lees verder »

Paranormale Gaven

Spiritueel advies is advies van mensen die door middel van geritualiseerde acties of handelingen inzicht proberen te geven in een vraag. Het (kunnen) toepassen van bepaalde acties of Lees verder »

Parapsychologie

Wetenschap is dát deel van onze samenleving dat zich expliciet ten doel heeft gesteld om op systematische wijze kennis verkrijgen door middel van wetenschappelijk onderzoek. Uitdru Lees verder »

Reageer hieronder