Privacy policy

Livemedium respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het toesturen per email van relevante informatie, product informatie en aankondigingen.
Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Livemedium zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Verder zouden uw gegevens kunnen dienen als basis voor mogelijkheden ter optimalisering van onze dienstverlening. In dit kader worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd, onherkenbaar gemaakt, en niet meer te herleiden naar een persoon.

Livemedium zal te allen tijde uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen, dit zien wij als een noodzakelijke voorwaarde voor een menswaardig bestaan een basisprincipe van onze rechtsorde.
Ieder persoon heeft recht op bescherming tegen de onbeteugelde samenvoeging, bewerking en verspreiding van zijn/haar persoonsgegevens.

Livemedium bekrachtigt de hierboven genoemde stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Deze wet bepaald dat persoonsgegevens enkel en alleen voor vast omschreven doelen mogen worden gebruikt en verwerkt.

Livemedium gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website, relevante diensten en producten, speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer behoefte aan hebt kunt u zich uitschrijven op onze website.

Voor de noodzakelijke voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Livemedium, als voorbeeld bij E-books en abonnementen.

Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om dit voor u zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

(Als u bij Livemedium een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen. )

Gegevens over het gebruik van Livemedium en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht, dat niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Livemedium verkoopt uw gegevens niet en zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wij selecteren onze partners met de grootste zorg en een eventuele samenwerking zal steeds gepaard gaan met het bewaken van uw privacy. Het is echter wel zo met inachtneming van het voorgaande dat Livemedium geen of slechts beperkte verantwoordelijkheid zal aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen persoonlijke of anonieme gegevens verwerken. Voor verdere informatie dient u contact op te nemen met de betreffende partij of instelling.

Als Livemedium uw persoonsgegevens verwerkt met als doel u te interesseren voor onze diensten en producten kunt u hier altijd kosteloos verzet tegen aantekenen. Live Medium zal de verwerking dan onmiddellijk beëindigen.
Uw verzoeken en verzet dient u te sturen via ‘Contact’ op de website.

Extra informatie voor bezoekers Advieslijn van Livemedium.

Beroepscode: Livemedium houd zich aan het opvolgen van de morele principes en ethische codes met betrekking tot de doeleinden van het voeren van Live Consulten. Deze vind de consulent terug in zijn/haar overeenkomst.

De consulent houdt zich te allen tijde aan wettelijke bepalingen gesteld door de Nederlandse en Europese wetgevers, daar waar de wet niet in voorziet zal de consulent van Livemedium zich houden aan de bepalingen overeenkomstig in de beroepscode van de overeenkomst met Live Medium. Hij/zij zal geen handelingen verrichten, welke in strijd zijn met de beroepsethische opvattingen of gedragsregels.

Op de Advieslijn worden gesprekken gevoerd die van vertrouwelijke aard zijn. Consulenten nemen op deze manier vaak kennis van vertrouwelijke informatie en/of feiten. De consulent van Livemedium zal te allen tijde deze informatie voor zich houden en het vertrouwen dat de bezoeker van de Advieslijn hem/haar geeft respecteren. Enkel en alleen als de consulent van mening is dat het in het persoonlijk belang van bezoeker van de Advieslijn of diens omgeving is, zal de consulent het probleem met de supervisors van Livemedium bespreken.

De gesprekken die op Livemedium Advieslijn worden gevoerd met consulenten zijn gegarandeerd van anonimiteit en zijn vrij van gespreksopname.
Verdere bepalingen van consulenten en procedures waar ze aan verbonden zijn kunt u vinden onder “Over ons”.

Livemedium gaat uiterst zorgvuldig om met alle bepalingen, onder geen enkel beding zal Livemedium verantwoordelijk zijn of kunnen worden gesteld voor uitspraken van consulenten op de Advieslijn. Hier draagt elke consulent zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en elke bezoeker van de Advieslijn vrijwaart Livemedium van eender welke vorm van aansprakelijkheid. De bezoeker van de Advieslijn is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt op basis van het gevoerde gesprek met een consulent.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Livemedium gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van Livemedium geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Livemedium dan kunt u contact met ons opnemen via: info@livemedium.nl
Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn kan deze zonder aankondiging geschieden. Raadpleeg daarom met regelmaat deze informatie zodat u onze website steeds bezoekt en gebruikt onder aanvaarding van de meest recente privacy regels.

Reageer hieronder