Over ons

Info voor bezoekers van De Advieslijn.

LiveMedium  heeft als doel via de Advieslijn Live Consulten te geven  op  levensvragen van bezoekers.

Consulenten van Livemedium helpen bezoekers van de Advieslijn vanuit hun professionaliteit met antwoorden en inzichten op persoonlijk, paranormaal en spiritueel  vlak.

Van de consulenten die werkzaam zijn op Livemedium kun je verwachten dat zij professioneel zijn in hun eigen vakgebied. De consulenten zijn zorgvuldig geselecteerd en middels een screening op hun kwaliteiten getoetst, waarbij gekeken is naar verschillende elementen.

De consulent beschikt over de nodige kennis en opleiding in het specifieke vakgebied, waarbij de kennis  wordt getoetst tijdens de screening en de opleiding(en) aan de hand van de voorgelegde certificaten/getuigschriften. Er word gelet op voldoende beheersing van het vakgebied, adequaat reageren, integer handelen,  het in achtnemen van verantwoordelijkheid en  bevoegdheden.

Livemedium  heeft periodieke  evaluatiegesprekken met de consulent waar  feedback word gegeven en gekeken word naar het functioneren van de consulent. De consulent wordt gestimuleerd in haar/zijn persoonlijke ontwikkeling en groei onder andere door het plaatsen van blogberichten op Livemedium.

Richtlijnen die Livemedium  meegeeft aan consulenten die consulten geven dienen door de consulent te worden nageleefd. Deze vindt de consulent in zijn/haar overeenkomst.

Livemedium  houd zich aan het opvolgen van de morele principes en ethische codes met betrekking tot de doeleinden van het voeren van consulten. Deze vindt de consulent eveneens terug in zijn/haar overeenkomst.

Er worden geen uitspraken gedaan door de consulent omtrent diagnoses ziekten en overlijden. De consulenten onthouden zich van rituelen van welke vorm dan ook.

De consulenten van Livemedium dienen hun vakkennis  op peil te houden, hun vaardigheden te blijven ontwikkelen en er naar streven elke bezoeker met de grootste bekwaamheid te adviseren en inhoudelijke informatie te geven. Hij/zij zal  de bezoeker van de Advieslijn  doorverwijzen naar andere Consulenten indien dit noodzakelijk word geacht en bepaalde vragen of situaties buiten het vakgebied van deze consulent vallen.

Livemedium streeft ernaar een zo breed mogelijk publiek te kunnen adviseren via de Advieslijn. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt in ras, nationaliteit, leeftijd (rekening houdend met de wettelijke bepaling) politieke of sociale status, religie en geslacht of seksuele voorkeur. De consulent zal tijdens het gesprek rekening houden met het ontwikkelingsniveau van de bezoeker en met zijn/haar persoonlijke zienswijze en interpretatie.

De gesprekken die gevoerd worden op de Advieslijn van Livemedium zijn van vertrouwelijke aard en de consulent respecteert de privacy hiervan. Zie onder Privacy Policy voor verdere informatie.

De consulent zal de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van de Advieslijn eerbiedigen en tijdens het consult aandacht besteden aan het vormgeven van opbouwende stappen. De consulent zal trachten zo goed mogelijk het algemeen welzijn van de bezoeker te stimuleren zodat deze zelf naar een hernieuwd persoonlijk evenwicht  kan gaan in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

Livemedium motiveert haar consulenten om de bezoeker niet onnodig lang in gesprek te houden. Merkt de consulent dat er geen vorderingen gemaakt worden dan zal deze de bezoeker doorverwijzen naar andere consulenten. Indien nodig zal de consulent de bezoeker wijzen op andere gespecialiseerde instanties.

Bezoekers van de Advieslijn hebben het recht om een consult te verbreken, de vrije keuze van de bezoeker wordt door de consulent gerespecteerd. De consulent heeft de keuze om een bezoeker op een beleefde manier erop te wijzen hem/haar niet te woord te willen staan en de verbinding te verbreken.

Consulenten bij Livemedium werken onder een freelance overeenkomst maar zijn gebonden aan de ethische en beroepscodes. De consulent dient zich te onthouden van privé contact onder welke vorm dan ook met een bezoeker van de Advieslijn.

Consulenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun adviezen, readings en uitspraken, Livemedium kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eender welke uitspraak of behandeling van een consulent.

Indien u als bezoeker een klacht heeft over een consulent kunt u deze schriftelijk per e-mail zenden via contact bovenaan in de menubalk van de website.

Wij zullen uw klacht dan in behandeling nemen mits u uw persoonlijke gegevens vermeld (naam, emailadres en telefoonnummer) Vervolgens zullen wij zowel met u als met de consulent telefonisch contact opnemen, waarop Livemedium uw klacht zal beoordelen. Als Livemedium uw klacht gegrond vindt zullen de nodige maatregelen getroffen worden, uw privacy zal hierin gewaarborgd blijven.

Er worden door Livemedium geen schadevergoedingen uitgekeerd aan bezoekers van de Advieslijn.

 

 

Reageer hieronder