Orakelkaarten│Kaartleggen│ Kaartlegging

Orakelkaarten │Kaartleggen│ Kaartlegging │Kaartje trekken

Hier vind je informatie over individuele kaartbetekenissen, de verschillende kaartleggingen (het kaartleggen) en ontdek je welke orakelkaarten waarvoor geschikt zijn. Daarnaast kun je lezen wat het verschil is tussen een kaartje trekken en een kaartlegging en hoe je het beste zelf kunt starten met kaartleggen.

 

 

Orakelkaarten

Orakelkaarten zijn in feite alle kaarten die je inzicht kunnen geven in een situatie, dit kan zowel persoonlijk of zakelijk zijn. De orakelkaarten kunnen inzicht geven in het verleden, heden maar ook gebruikt worden om de (nabije) toekomst te voorspellen (toekomstvoorspellen), niet elke kaart is daar echter voor geschikt. De mogelijkheden met orakelkaarten zijn van 3 punten afhankelijk:

 

 

1 Het Type orakelkaart
Tarot, lenormand, engelenkaarten, zigeunerrkaarten, waarzegkaarten, engelenkaarten,  enz. De ene orakelkaart geeft meer of andere mogelijkheden als de andere orakelkaart.

 

 

2 Ervaring/gaven van de kaartlegger of kaartlegster
Heldervoelende, helderziende of paranormale vermogens gecombineerd met ervaring met kaartleggen maakt een dieper inzicht mogelijk. Paranormale of helderziende vermogens zijn voor kaartleggen niet persé noodzakelijk maar geeft de kaartlegging wel meer een persoonlijke richting en verdieping. Vaak is een kaartlegger of kaartlegster ook paragnost, helderziende of medium en gebruikt de kaartlegging als bevestiging. Paragnosten, helderzienden of mediums zijn op die manier flexibeler om verschillende “instrumenten” in te zetten. Daar wordt mee bedoeld dat een helderziende, paragnost of medium gebruik kan maken van helderziende waarnemingen, doorgaven of andere gaven maar daar niet perse aan gebonden is zodanig dat hij/zij altijd kan terugvallen op een kaartlegging. Dit is van belang omdat de gaven van een paragnost, helderziende of medium niet altijd stabiel aanwezig kunnen zijn.

 

Paragnosten, mediums of helderzienden moeten “goed in de energie” zitten om gebruik te kunnen maken van deze gaven. Bij kaartleggen is de mate van stabiliteit veel groter, dat is ook de reden dat de meeste paragnosten, helderzienden of mediums ondanks hun gaven toch nog altijd de kaarten gebruiken, zelfs als zij goed in hun energie zitten.

 

 

3 De wijze van kaartleggen/kaartlegging of kaartje trekken
Inzicht kan worden verkregen door simpelweg een kaartje te trekken (kaartje trekken). Dit is buitengewoon eenvoudig en snel maar mist wel diepte. Een kaartje trekken kan worden gedaan om snel inzicht te krijgen dan wel als aanvulling op een antwoord.

 

 

Meer inzicht wordt echter verkregen door kaarten te leggen door middel van een kaartlegging. Een kaartlegging betekent dat kaarten volgens een vast patroon worden uitgelegd (kaartleggen), op die manier is niet enkel de betekenis van de kaart van belang maar tellen ook alle onderlinge verbanden tussen de kaarten mee. Daarnaast krijgen de kaarten die op een bepaalde plaats liggen ook nog een duiding mee juist vanwege die plaats.

 

 

Voorbeeld: bij de eenvoudige kaartlegging verleden, heden, toekomst zegt de laatste kaart iets over de toekomst. Hier dient de kaartlegger/kaartlegster dus zowel kennis te hebben van de betekenis van de kaart als ook de positie. Nu is dat in dit voorbeeld eenvoudig maar er zijn ook zeer complexe kaartleggingen waarin vele posities bestaan. In feite zijn er bij een kaartlegging dus 3 duidingen en bij een kaartje trekken 1. Dit maakt dat een kaartlegging ook meer ervaring en concentratie vraagt dan enkel een kaartje trekken. Het kaartleggen kan het beste worden geleerd als het kaartje trekken (ofwel alleen de individuele betekenis) geen probleem meer vormt.

 

 

 

Engelenkaarten | Engelenorakel | Betekenis

Engelenkaarten of een Engelenorakel zijn er in heel veel variëteiten te vinden. Engelenkaarten brengen je dichter bij de engelenwereld, van daaruit begeleiden en beschermen de engelen je.  Lees verder »

Zigeunerkaarten | Waarzegkaarten-Legging

Lees verder »

Zigeunerkaarten | Waarzegkaarten-Betekenis

Waar de Zigeunerkaarten of Waarzegkaarten nu juist vandaan komen is nog steeds niet echt duidelijk, men heeft de eerste kaarten ontdekt rond de 16 de  eeuw. Die waren heel simpel met een spreuk en e Lees verder »

Engelenkaarten | Engelenorakel | Legging

Lees verder »