Consulent: Rianne

Rianne is: Heldervoelend, Helderwetend, Tarotist, Reiki Master, Relatiecoach en Mentalcoach.

Deze consulent is doorgaans aanwezig op: Vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur, Zaterdag van 17.00 tot 02.00 uur, Zondag van 16.00 tot 22.00 uur en regelmatig van Maandag tot en met Donderdag van 19.00 tot 22.00 uur via de Spirituele Hulplijn.
Een foto insturen of direct een afspraak maken met deze consulent? Dat kan! Kijk daarvoor op de Afspraakplanner.

Zoek jouw consulent op en verstuur je bericht direct naar jouw consulent. Voor niet persoonlijke zaken kun je onderaan deze pagina een reactie plaatsen.
Rianne
Persoonlijke omschrijving:
Ik ben Rianne en al 27 jaar werkzaam in de gezondheidszorg. Momenteel ben ik werkzaam als gedragstherapeutisch behandelmedewerker in een centrum voor psychotherapie.

In mijn dagelijkse werk geef ik zowel individuele begeleiding, coaching en support als groepsgerichte begeleiding en trainingen.

In mijn contact met mensen vind ik het belangrijk om mij af te stemmen op de ander; dit betekent heel goed luisteren naar wat iemand zegt en daarbij niet alleen maar aandacht hebben voor de letterlijke inhoud maar ook voor het onderliggende. Doorvragen is een tweede natuur, daarbij ga ik de “diepte in” om helder te krijgen wat iemand nu werkelijk bedoelt te zeggen en wat het onderliggende daarvan is. De gesprekstechnieken om dit te bereiken beheers ik uiteraard.

Belangrijke uitgangspunten voor mij zijn: De ander respecteren in zijn/haar zijn en de “relatie” oftewel het gesprek/contact zijn de basis om het doel/de vraag helder te krijgen en hier gezamenlijk naar toe te werken. Ik ga ook uit van de eigen-wijsheid, in positieve zin, van het individu.

Ik ben helderwetend en/of-voelend maar maak hier in de praktijk slechts zelden gebruik van in de zin van het uitspreken van deze zogenaamde “voorkennis”. Dit is een bewuste keuze; mijn “gave” helpt mij om de ander beter te begrijpen maar ik vind het over het algemeen niet noodzakelijk om dit als “boodschap” naar de ander toe te brengen. Uiteraard zijn er situaties waarin dit wel even nodig is om aan de ander duidelijk te maken dat je hem/haar daadwerkelijk begrijpt. De dagelijkse praktijk heeft mij echter geleerd dat mensen het, bewust of onbewust, zelf heel goed weten. Als iemand bepaalde dingen (nog) niet bewust aan wil gaan is dat een keuze die ik dan ook wil respecteren. Afhankelijk van hoe belangrijk het is om dit dan wel of niet bewust c.q. bespreekbaar te maken zal ik dan ook vragen in die richting gaan stellen. Uit de antwoorden wordt voor mij al snel duidelijk of iemand hier (op dit moment) wel of niet voor open wil staan c.q. het wil weten.

Dit is dus in het kort mijn visie op het coachen/begeleiden van mensen.

Op het spirituele vlak heb ik de reiki master graad behaald, de training reading and healing gevolgd en diverse workshops gevolgd zoals contact leggen met jouw gids, foto-lezen, automatisch handschrift en dergelijke. Tot slot leg ik de tarotkaarten. Daarbij kan ik afhankelijk van de wens van de ander, eerst de kaarten leggen en vervolgens aan de hand van deze kaartlegging een antwoord op de gestelde vraag geven of de kaarten leggen om te toetsen of hetgeen we eerder hebben besproken overeenkomt met wat de kaarten hierover zeggen.

Tot voor kort was ik als mede-oprichtster van een, al zeg ik het zelf, zeer uniek bewonersinitiatief actief als bestuurslid (secretaris en penningmeester) en coördinator van de vrijwilligers. Hierbij was het uitgangspunt dat ieder mens “waarde” heeft en op zijn/haar eigen-wijze een bijdrage kan en mag levering aan een betere samenleving. Helaas hebben we dit project vanwege een tekort aan ondersteuning vanuit de lokale politiek stop moeten zetten. Om die reden ben ik nu ook op zoek naar een nieuwe uitdaging / invulling waar ik met mijn hart en ziel iets kan betekenen voor de mensheid.

Ik hoop dit als consulent op deze telefoonlijn voor u als beller te mogen en kunnen zijn. Ik wil graag samen met u kijken naar de zaken waar u tegen aanloopt in bijvoorbeeld uw relatie of het leven. Uitgangspunt daarbij is dat ik het absoluut niet beter weet dan u. Ik kan u echter wel helpen om bepaalde valkuilen, zich herhalende patronen en/of het onderliggende probleem duidelijk te krijgen waardoor u vervolgens in staat bent om met een andere kijk/houding de desbetreffende situatie tegemoet te treden. Daarnaast kan ik u desgewenst met behulp van de tarotkaarten duidelijkheid, inzicht en/of een antwoord op uw vraag geven.

Tot slot nog wat meer informatie over mij als persoon: Ik ben voor de tweede getrouwd en heb een dochter van 15 jaar uit mijn eerste huwelijk.

Ik was 30 jaar toen mijn dochter werd geboren en voor mij was dit tevens het begin van een “nieuw leven” voor mij als persoon. Tot mijn twintigste was ik zeer gesloten. Ik had niet echt een zorgeloze jeugd gehad en ik had geleerd dat ik een ander niet lastig moest vallen met mijn problemen, zorgen en verdriet. Daardoor durfde ik ook mijn vrolijke, ondeugende en speelse kant niet openlijk te tonen. Ik dacht namelijk heel simpel dat anderen het dan ook op zouden merken als ik niet blij was en in die periode speelden er nogal wat zaken waar ik bepaald niet blij van werd.

Met de geboorte van mijn dochter veranderde er iets essentieels in mijn leven. De weg naar het “mezelf kunnen en mogen zijn” was een proces waarin ik stap voor stap, in mijn eigen tempo, steeds dichter bij mijn doel (en mijn gevoel) kwam. Daarbij ontdekte ik dat juist mijn kwetsbaarheid mijn grootste kracht is. Deze “kennis” heb ik vervolgens niet alleen in mijn persoonlijke relaties maar ook in mijn professionele relaties geïntegreerd. Hierdoor veranderde ik van de “afstandelijke, het (zogenaamd) beter wetende” hulpverlener naar de “menselijke en betrokken hulpverlener die respect heeft voor (de keuze’s van) de ander. Ik voel me hier veel beter bij en ik merk aan de reacties van de ander dat zij dit ook veel meer waarderen. Inmiddels weet ik ook dat ik iedere dag weer iets kan en mag leren van de mensen die ik ont-moet. Bij voorkeur heb ik het ook letterlijk over ont-moeten in de zin van “niet-moeten” maar juist “mogen zijn”. Dit is waar ieder mens volgens mij naar verlangt en ook recht op heeft. Het is ook wat ik de ander gun en waar ik dan ook, samen met die ander, naar toe wil werken.
Rianne heeft nog geen blogs geschreven

1 Reactie

  1. Mooie levenservaring Rianne…het is ook zo bijzonder een kind krijgen…dat veranderd op een heel mooie wijze je leven…

    Vriendelijke groeten, White Light Nova (je collegaatje)

Reageer hieronder