Spiritueel

Wat is spiritueel of wie is spiritueel? Het heeft in de ruimste zin te maken met religie of met bovennatuurlijke krachten. Het belangrijkste in spiritualiteit is echter de eigen ervaring in het innerlijke. Wat men tot religie kan benoemen en wat tot spiritualiteit hangt af van het besef dat de menselijke ziel in staat is om uit te stijgen boven het bewustzijn. In religie vind men het spiritueel samenzijn terug in bezinningsmomentenof eucharistievieringen.

 

Als we kijken naar de moderne vorm van spiritualiteit zien we vooral de zogenaamde New Age bewegingen spiritueel bezig zijn. Het woord spiritueel werd losgekoppeld van religie en hier gaan we voornamelijk kijken naar de kracht van het diepere of hogere zelf. Spiritueel gezien is er geen onderscheid in kaste of rangorde, ieder mens heeft het recht spiritueel bezig te zijn, de psychologie van een geestelijk leven tot zich te nemen.

 

Tot de moderne spiritualiteit behoort buiten de New Age ook het Sjamanisme, Wicca, Druidisme, Holisme maar ook The Secret. Vanuit deze strekkingen zijn onzettend veel methodes voortgekomen om zich met spiritualiteit bezig te houden, we weten wat mediteren is, heel veel mensen houden zich bezig met meditatie, yoga, visualiseren, affirmeren en orakels.

 

Als je meer wilt lezen over spiritueel zijn en meditatie of over orakels kun je dit in onderstaande artikelen lezen.

 

 

 

Reageer hieronder