Wat zijn paranormale gaven?

Paranormale Gaven, bestaan ze en welke onderscheiden we? Heb je er zelf één of zijn Paranormale Gaven slechts voorbehouden aan Helderzienden of Paragnosten?
 

Paranormale gaven

Paranormale gaven is een verzamelwoord voor verschillende waarnemingen buiten de gewone zintuiglijke waarnemingen. Paranormale gaven vallen onder de parapsychologie. Als je paranormale gaven hebt, kun je bepaalde dingen aanvoelen, of zelfs horen en zien. Er wordt ook wel gesproken over verschillende kanalen waardoor je paranormale gaven worden doorgegeven; door helder te horen, te voelen, te zien en te weten.

 

 

Hoe werkt het?

Er is wetenschappelijk geen verklaring voor paranormale gaven. Het is daarom ook moeilijk uit te leggen hoe paranormale gaven werken. Het is wel mogelijk om de omschrijving van de ervaring van de paranormale gaven te geven.

 

 

Helderhoren

Bij helderhoren wordt er gesproken van een stem of geluid dat je een bepaald inzicht kan geven. Dit kan ook een gedachte zijn. Als je paranormaalhorend bent is het wel mogelijk dat je eigen ervaringen de interpretatie kleuren. Door bewust te zijn van hoe je zelf werkt en op welke momenten het kanaal voor je openstaat, kun je inzichten krijgen in hoe je de boodschap moet ‘lezen’.

 

 

Helderweten

Bij helderweten heb je kennis in huis zonder dat je daarvoor de informatie hebt gehad. Dit kan gaan over de plek waar iemand zich bevindt of over een gebeurtenis waar niemand je over heeft verteld. Toch weet je het en klopt het. Sommige mensen geloven er in dat zij de kennis uit een vorig leven hebben meegenomen. Maar het kan ook zo zijn dat ze via een persoon, al dan niet bestaand, deze kennis overgedragen wordt. Een voorbeeld van deze paranormale gave is het kunnen vertellen over een overleden persoon zonder dat diegene de persoon gekend heeft.

 

 

Heldervoelen

Als je heldervoelend bent pik je snel stemmingen op. Dit gaat dan niet over je eigen stemming, hoewel het wel van belang is van jezelf bewust te zijn. De stemmingen die je voelt zijn stemmingen tussen personen of groepen mensen of zelfs een  gevoel van een gebeurtenis. Heldervoelen en helderzien zijn paranormale gaven die veel op elkaar lijken, maar het verschil is goed uit te leggen. Wanneer je helder ziet, kan je werkelijk een beeld uit verleden, heden of toekomst voor je halen. Wanneer je helder voelt kun je de stemming er de sfeer bij jezelf oproepen. In plaats van het beeld te zien onderga je het gevoel van dat moment.

 

 

Helderzien

Helderzien is dus het kunnen oproepen van een beeld. Maar er wordt ook gesproken over het kunnen zien van aura’s en personen die niet meer leven. Het is zelfs mogelijk om door materialen heen te kunnen kijken, bijvoorbeeld door deuren en muren. Deze vorm van helderziendheid komt niet veel voor. Wat het meeste voorkomt is het zien van aura’s en het oproepen van beelden.

 

 

Andere vormen van paranormale gaven

Buiten deze vier belangrijkste paranormale kanalen zijn er ook nog andere zintuigen waar informatie door vergaard kan worden, helderruiken en helderproeven zijn daar voorbeelden van.

 

 

Helderruiken

Bij helderruiken gaat het om de associatie die een geur oproept met een gebeurtenis die is geweest. Deze vorm van paranormale gave komt weinig voor.

 

 

Helderproeven

Nog zeldzamer is helderproeven. Als je paranormaal kan proeven kan je aan de smaak beoordelen of een product goed of niet goed voor je is. Het kan ook zijn dat je bepaalde toevoegingen aan het product kan proeven, terwijl niet-paranormale mensen dat niet kunnen proeven.  Een andere vorm van paranormaal proeven is het kunnen proeven wat een ander gegeten heeft of lekker vond.

 

 

Bewustzijn

Het kan voorkomen dat je je eigen paranormale gaven niet eens door hebt. Vaak probeert men vanuit een nuchtere gedachte de ingeving te verklaren. Daarom valt het niet op dat er een paranormaal kanaal is. Door bij jezelf na te gaan waar die stem, dat beeld, het gevoel of de geur vandaan komt en op welke momenten je paranormale zintuigen worden aangesproken kun je jezelf bewuster maken van deze gaven. Het goed interpreteren van paranormale gaven komt met jaren ervaring.

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder