Wat Is Een Medium?

Medium zijn of Mediumschap wordt door veel mensen hetzelfde gezien als een Helderziende, Paragnost of Kaartlegster. Dat is echter niet zo, een Medium neemt een aparte plaats in binnen de groep paranormaal begaafde mensen, maar wat is een Medium nu eigenlijk precies?

 

 

Medium 

Zoals gezegd neemt een medium een aparte plaats in binnen de groep van mensen met paranormale gaven. Mediums zijn hooggevoelige personen die in staat zijn te communiceren met zowel gidsen alsook contact te leggen met overledenen. Op die manier kan er  informatie worden verkregen en dit kan weer doorgegeven worden aan anderen, dit laatste wordt ook wel channeling genoemd. Channeling is dus simpel gezegd niets anders dan communiceren maar dan op een heel andere manier.

 

Medium 150x150 Wat Is Een Medium?
Medium aan het werk

Tijdens een sessie kan een medium ook dienen als kanaal, het medium is dan een tussenpersoon voor boodschappen van de niet tastbare wereld en de voor ons zichtbare wereld.
Kinetische activiteiten zoals het laten bewegen van voorwerpen horen ook bij het mediumschap.
Het lezen van informatie aan de hand van een voorwerp bijvoorbeeld een ring of een foto van een overgegane dierbare hoort ook tot de gaven van het mediumschap.
Het laten verschijnen van de dierbare overledene is een kunst die niet alle mediums tot hun gave kunnen rekenen. Het zijn de fysieke mediums die dit soms kunnen bewerkstelligen, het vraagt heel veel energie om deze zogenaamde gedaanteverandering teweeg te brengen.
Ook het spreken met de stem/klank/intonatie van de opgeroepen overledene behoort tot het mediumschap.

 

 

 

Wat is een medium

Een medium is een kanaal voor gecontroleerde paranormale activiteiten. Dat wil zeggen dat het medium controle heeft over zijn gaven, deze worden bewust aangeboord en stelt hem of haar in staat de communicatie vlot te laten verlopen. Deze communicatie is bovendien tweezijdig, er wordt een vraag gesteld en het medium geeft middels contact te maken met een kanaal of gids antwoord op de vraag.

 

 

Ego en status dienen hier volledig naar de achtergrond te verdwijnen, de gidsen die zich aandienen geven immers belangeloze informatie door. Als er vermenging optreedt in de energie en de paranormaal begaafde status en bekendheid belangrijker gaat vinden dan kan het mis gaan. Hiermee word dan aangegeven dat er minder hoog ontwikkelde entititeiten zich aandienen waardoor er niet correcte informatie word doorgegeven.

 

 

 

Hoe werkt een Medium

Een medium kan zijn of haar trillingsniveau verhogen, dit gebeurt door middel van het openzetten van het hart, concentratie, focus en mentale wilskracht. Hier zijn speciale technieken voor waardoor  mediums hun gave kunnen versterken en leren controleren. Het mediumschap dient dus met grote precisie te worden beoefend, het is immers de bedoeling dat er vanuit een verscherpt bewustzijn informatie kan worden doorgegeven. Die informatie dient om de consultant helderheid te geven op vaak prangende vragen die niet verkregen kunnen worden in het dagdagelijkse bestaan.

 

 

Ook is het vaak zo dat deze gave vanaf de geboorte aanwezig is ( zie het artikel over Paranormale Kinderen) dit maakt dat mediums anders zijn dan gewone personen. Op jonge leeftijd kan deze gave een vrij zware belasting met zich meebrengen omdat er veel meer gezien, gevoeld, gehoord of geweten word dan met het blote oog zichtbaar is. Hooggevoelige kinderen zijn heel vaak kinderen met een bepaalde paranormale gave.

 

 

Via deze paranormale kracht kan het medium communiceren met zijn eigen persoonlijke gids of begeleider vanuit het hiernamaals. Van hieruit kan communicatie-overdracht tot stand gebracht worden met diegene die hen consulteert, je kunt dus via het kanaal waaruit mediums informatie verkrijgen vragen beantwoord krijgen over jezelf of over andere personen.

 

 

Afhankelijk van de specialiteit van de mediums kan dat informatie zijn van overleden dierbaren of mensen die nog in leven zijn. Hoewel het mediumschap van oudsher verdeelt is in twee manifestaties van dezelfde kracht, het mentale en het fysieke mediumschap, en de meeste mediums liever op één manier werken, kan het zo zijn dat er een overlapping in de vaardigheden bestaat.

 

 

Een mentaal medium kan bijvoorbeeld les geven via een spirituele of geestelijke gids en dan ook spreken met de stem van deze gids of het woord van de gids in automatisch schrift neerzetten. Hier treedt dan een overlapping op, de meeste mediums die wij kennen, consulteren of online bellen zijn mentale mediums.

 

 

 

Wat is nu het verschil tussen een Medium en een Paragnost?

Een paragnost is net zoals een medium helderziend, helderhorend, heldervoelend, helderruikend of helderwetend, al naargelang de gave. Het grote verschil zit in het feit dat mediums contact maken met overledenen, informatie verkrijgen via gidsen, geesten of entiteiten. Ook kunnen mediums in trance raken en overgenomen worden door een overledene, dit gebeurt niet bij een paragnost.

 

 

Je kunt zowel mediums als paragnosten raadplegen voor verschillende vragen. Dit kan een vraag zijn over een bestaande  relatie, of een nieuwe liefde. Ook als je een vraag hebt of er in je toekomst nog liefde op je pad komt kun je bij beide terecht. Zit je met keuzes op werkvlak of mogelijkheden naar de toekomst voor een nieuwe baan kun je bij deze specialisten terecht. Wil je echter nog iets weten over een dierbare die overleden is dan dien je dus een medium te consulteren, deze kan contact maken met de overledene dat kan een paragnost niet.

 

 

Je vind bij ons ook nog artikelen over het verschil tussen een  Mentaal en een Fysiek Medium  en hoe contact met overledenen tot stand word gebracht.

 

 

 

    Geen Gerelateerde artikelen:

    Reageer hieronder