Wat doet een helderziende?

Helderzien, dat is simpel gezegd wat de helderziende doet maar hoe werkt dat dan eigenlijk? Op welke manier krijgt de helderziende een beeld te zien en wat ziet hij of zij dan precies?


Helderziende

Iemand die helderziend is, beschikt over een paranormaal zintuig. Helderzienden vallen onder de  groep paragnosten maar niet iedere paragnost hoeft per se een helderziende te zijn . Helderzienden zijn in staat om beelden waar te nemen die met de normale zintuigen niet zichtbaar zijn. De waarneming van helderzienden gebeurt met het zogenaamde derde oog.

 

 

Derde oog

Het derde oog is fysiek niet zichtbaar in het gezicht. Het wordt ook wel het innerlijke oog genoemd. Het derde oog bevindt zich midden op het voorhoofd. Dit oog heeft iedereen, het is een combinatie van  gedachten en het visuele beeld. Het is vergelijkbaar met het kunnen oproepen van een plaatje. Als je bijvoorbeeld denkt aan een boom, kan je deze ook letterlijk voor je zien. Helderzienden hebben een sterk ontwikkeld derde oog. Een helderziende kan het derde oog ook trainen en daarbij ook steeds beter worden in hoe hij of zij de beelden kan interpreteren. De beelden die een helderziende kan zien lopen erg uiteen, zo zijn er aura’s, beelden uit het verleden, heden of toekomst maar ook mensen, voorwerpen of bijvoorbeeld symbolen.

 

 

Het zien van Aura’s

Aura’s zijn kleuren rondom een lichaam welke zichtbaar voor helderzienden. De kleuren rondom het lichaam interpreteren helderzienden als energievelden. Helderzienden kunnen aan de kleur, plaats, structuur en vorm van het aura informatie geven over de persoon. Primair staan de kleuren van de energievelden voor een basisbetekenis. Zo staat rood bijvoorbeeld voor passie, blauw voor communicatie en groen voor balans en wijsheid.

 

 

De plaats

De aura die rondom het lichaam zichtbaar is, is ook te lezen aan de plaats waar de kleur tot uiting komt. Als de helderziende een bepaalde kleur aan de linkerkant van het lichaam ziet, zegt dit iets over de toekomst. Is de kleur boven het hoofd of in het midden van de persoon zichtbaar, dan zegt dit iets over wat hij of zij op dat moment ervaart. Ziet de helderziende aan de rechterkant een bepaalde kleur, dan zegt dit iets over hoe die persoon zich uit. Het is dus niet alleen de basiskleur maar ook de plaats waar deze zichtbaar is.

 

 

Vorm, Structuur & en Kleurtinten

Daarbij kunnen de kleuren zelf ook nog informatie geven, een kleur kan er uitzien als fel, licht, helder of juist mat. Ook de grootte van het veld ofwel hoever de kleur of energieveld zich om de persoon heen begeeft een belangrijke maat. Mensen die krachtig zijn hebben over het algemeen een veel groter energieveld om zich heen. Tot slot zegt ook de vorm iets, een rafelig energieveld heeft bijvoorbeeld een andere betekenis als een energieveld dat heel strak vormgegeven is. Meer over de specifieke betekenis van aura’s kun je vinden op onze website.

 

 

Het zien van overleden personen

Naast het zien van aura’s van levende wezens, kan een helderziende ook niet-levende wezens zien. Dit kunnen naast mensen ook dieren zijn. Meestal openbaren deze beelden zich na concentratie, bijvoorbeeld na een meditatiesessie. Het letterlijk kunnen zien van geesten gaat bij helderzienden ook gepaard met gevoel en met helder kunnen horen. Als een niet-levend persoon contact probeert te maken is er naast de verschijning ook sprake van aanraking en woorden die de paragnost kan ervaren. Helderziend zijn gaat dus niet alleen over het vormen van een beeld, maar gaat vaak ook gepaard met helderhoren en heldervoelen.

 

 

Mediums

Helderzienden die daadwerkelijk ook contact kunnen krijgen met overleden personen of dieren zijn mediums, het mediumschap is dus een extra kwaliteit die een helderziende kan hebben. Niet iedere helderziende hoeft echter een medium te zijn, het is belangrijk dit onderscheid te maken. Soms vragen mensen aan een helderziende om contact te maken met een overleden persoon. De helderziende kan mogelijk wel helderziende waarnemingen doen maar  bezit wellicht geen gaven om daadwerkelijk contact te maken, dit kunnen enkel mediums. Het advies is om dit voorafgaand aan een consult  altijd even te vragen als u niet direct kunt zien of een helderziende ook medium is.

 

 

Beelden zien bij een voorwerp

Helderzienden gebruiken ook wel eens voorwerpen om beelden bij op te roepen. Dit kan een foto zijn, maar ook bijvoorbeeld een ring van een overleden persoon. Zo’n object wordt ook wel inductor genoemd. Aan de hand van het voorwerk krijgt de helderziende dan beelden en gevoelens. Deze beelden en gevoelens worden door de energie van het voorwerp doorgegeven.

 

Andere vormen van helderziendheid

Er bestaan ook helderzienden die door materialen heen kunnen kijken, bijvoorbeeld door het menselijk lichaam. Mensen met chronische klachten kunnen geholpen worden door een helderziende die door het lichaam kan kijken. De helderziende kan dan bijvoorbeeld zien wat er in het lichaam aan de hand is. Hij ziet er niet letterlijk doorheen, maar vangt beelden op van waar het probleem zit.

 

Ook zijn er helderzienden die onnatuurlijke verschijnselen kunnen zien, zoals ruimtewezens, geesten, UFO’s en vormen van licht.

 

 

 

 

Geen Gerelateerde artikelen:

Reageer hieronder