Consulent: Chabize

Chabize is: Helderziend-Voelend-Wetend-Horend, Droomanalyse, Mediator, Hypnotherapeute, NLP-Trainer

Deze consulent is doorgaans aanwezig op: Maandag en Donderdag van 10.00 tot 17.00 uur, Maandag tot en met Vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur, In het Weekend zal ik regelmatig beschikbaar zijn op wisselende tijden via de Spirituele Hulplijn.
Een foto insturen of direct een afspraak maken met deze consulent? Dat kan! Kijk daarvoor op de Afspraakplanner.

Zoek jouw consulent op en verstuur je bericht direct naar jouw consulent. Voor niet persoonlijke zaken kun je onderaan deze pagina een reactie plaatsen.
Chabize
Persoonlijke omschrijving:
Ik ben Chabize en ik werk intuitief. Ik probeer – voor zover toegestaan – innerlijk kontakt te maken met u, uw ‘hogere’ Zelf, uw gids of wie dan ook op dat moment u te rade staat. Ik kan heldervoelend, helderwetend, helderhorend en helderziend zijn. Helderhorend gaat vaak gepaard met beelden van u en uw omstandigheden, hetzij fysiek reëel hetzij metaforisch.

Ook word ik regelmatig geraadpleegd bij het duiden van dromen, het mede zoeken naar de verscholen boodschap hierin, afkomstig van ons Zelf, onze gids/begeleider en/of dierbare aan de andere zijde. Het toepassen in het dagelijks leven of aktuele problematiek is hiervan het doel.

Als mediator optreden, het slaan van een brug naar de ander, waar elk mens zo nu en dan tegenaan loopt, is me eveneens niet vreemd. Het terugbrengen van een ieder naar zijn/haar ware liefdevolle aard is hierin mijn doel. Van hieruit is alles mogelijk.

In ‘acute crisissituaties’ wend ik me tot de Engelen, die o zo staan te popelen om te mogen helpen waar nodig. Zij het dat dat wel gevraagd moet worden? Ik ben van mening dat hun aanwezigheid en bereidheid te helpen meer dan onderschat wordt.

Het kost me maar een moment om te weten/te voelen of het mij gegeven wordt u te helpen, en zal ook direkt kenbaar maken wanneer dat niet het geval is. Ik verwijs u in dat geval bij voorkeur door naar een andere hulpverlener.

Ik ben geboren op 19 november 1962 in de Verenigde Staten, San Francisco. Ik ben Indonesisch van afkomst, zij het dat ik ook Hollandse en Chinese voorouders heb (grootouders). Een mengeling van culturen dus. Ik woon inmiddels 40 jaar in Nederland, heb een relatie en uit een eerdere relatie heb ik twee kinderen, ter wereld gebracht, resp. een zoon van 19 en een dochter van 13 jaar oud.

Mijn zoon echter is niet meer ‘ onder’ ons. Van hem heb ik fysiek afscheid moeten nemen in 2008. Dit ‘verlies’ heeft een enorme impact op ons leven (gehad) en het vinden van een nieuwe richting in ons leven van alledag, is wat veel energie, kruim en verdriet kost maar enerzijds ook kracht geeft om hier bovenuit te willen groeien. ‘Natuur’lijk (conform de beleving van een moeder ) mis ik hem fysiek, en heb ik moeten leren, zoals hij zelf vaak zegt, op een ander manier met hem ‘samen’ te leven.

Ik voel me gesterkt door deze wijze van (be) leven, door deze wijze van perceptie. Ik hoop dat dit ook zo waardevol mag zijn voor vele anderen, die dit doormaken.

Ik was heel jong toen met de paplepel erin gegoten werd, dat ons aardse leven niet op zich staat. Om in metaforen te spreken, zoals een kind te horen krijgt dat de aarde rond is in plaats van plat…(ik dacht als klein meisje echt dat als we maar lang genoeg doorliepen, we van deze aardkloot af zouden vallen).

Zo was al vroeg duidelijk in ons dagelijks gezinsleven dat er een realiteit (wellicht meer) naast de onze bestaat, echter wij die niet (altijd) met ons fysieke zintuigen waarnemen kunnen, zoals we dat gewend zijn. Hier begon op latere leeftijd de zoektocht naar antwoorden, hoezo, waarom, waar en wat. Dit is inmiddels 28 jaar geleden...

Vanuit de overtuiging dat niets voor niets is en op ons pad komt om te groeien, te ontwikkelen en te ontplooien, ben ik gedreven en altijd op zoek geweest naar de zin van alles en met name dat wat in mijn leven zich openbaart. Het vervult me van mededogen, geduld met mezelf en anderen.

De aangedragen tools deel ik met liefde met anderen. Het her-inneren’ wie we zijn…met als doel met vertrouwen, geduld, moed en kracht onszelf (met zowel alle mooie aspecten alsmede onze schaduwkanten) en het leven met zijn vele uitdagingen te beleven, te doorlopen.

Een ander hierbij helpen, helpt uiteindelijk ook mij.

Daarnaast heb ik voor de vertaling van de verschillende realiteiten en de toepasbaarheid van deze ziens- en belevingswijze een opleiding Eclectische Psychotherapie gedaan (hypnotherapie 3,5 jaar). Ik ben van mening dat er ook niets zweverigs aan is, als ik het op een ander manier ook uitleggen kan. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden? Ook de westerse nuchterheid heeft zijn doel. NLP (neurolinguistisch programmeren) is één van de methodes: welke kracht schuilt in het (on)uitgesproken woord, of wel de gedachte op onze beleving.

Tijdens mijn ‘ontwikkelingsjaren”als begeleider heb ik van veel verschillende begaafde ‘mentors’ in de praktijk geleerd onderscheid te maken in mijn innerlijke wereld, waarvan ik in eerste instantie dacht (nu met een lach) dat ik de hele wijsheid zelf in pacht had, om vervolgens te mogen ontdekken dat ik voornamelijk als boodschapper of als doorgeefluik fungeer. Dit werd me meer en meer duidelijk, wanneer mensen me er later op aanspraken en ik me niet eens herinneren kon, dat ík dat zei (niet mijn woorden?)

Vervolgens heb ik (en ga ik weer doen) meditatie- en ontwikkelingscursussen (ge) geven.

Ik ben ervan overtuigd dat een ieder een onuitputtelijke bron van energie, wijsheid en kracht in zich heeft, die nodig is om het Leven te leven, te verrijken, maar realiseer me ook dat velen ( soms even) niet (meer) weten hoe ze die bron aan kunnen boren.

Ik help u hier graag bij, wees gezegend…..want dat bent u.
Chabize heeft nog geen blogs geschreven

1 Reactie

  1. Tom zegt:

    Beste Chabize,
    ik wil graag in contact komen met je , om eens helder te krijgen wat mn gevoel voor bepaalde personen is.
    Groetjes
    Tom

Reageer hieronder